Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/ erfaren sekretær med sykehuserfaring

Offentlig forvaltning

Det er ledig 70 % vikariat ut august 2023 ved medisinsk kontortjeneste. Oppstart etter avtale med leder.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassensom foreligger. Ved interne opprykk vil det kunne bli andre ledige stillinger, i ulike stillingsstørrelser som tilbys, enn det som er lyst ut.

Seksjonen dekker lokasjonene Skien, Porsgrunn, Kragerø, Nordagutu og Notodden. Her er for tiden følgende poliklinikker representert: Hjerte, Nyre, Mage/tarm, Lunge, Geriatri, Endokrinologi, infeksjon og kreft- og blodsykdommer, nevrologi, fysikalmedisin og rehabilitering. 

Medisinsk kontortjeneste er organisert i klinikk for Service og systemledelse i en ny tverrfaglig avdeling hvor klinisk pasientnære og administrative oppgaver skal utvikles. Gjennom en samorganisering av sykehusets medisinske og kirurgiske kontortjenester sammen med dokumentasjonssenter, resepsjoner og sentralbord satser vi på utviklingen av helhetlige kontortjenester i sykehuset. 
 
Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver:

For tiden:

 • Ventelisteoppgaver tilknyttet de forskjellige poliklinikkene
 • Rapportoppfølgning/ kvalitetssikring
 • Pasient- og pårørende kontakt på telefon og ekspedisjon
 • Ekspedisjonsoppgaver
 • Pasientadministrative rutiner, herunder bestille ulike former for transport, portør og tolketjenester
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Bidra til utvikling av gode rutiner i pasientforløpet
 • Øvrige team-oppgaver 
 • Annet forefallende arbeid som er tillagt kontorseksjonen
 • Helsesekretæren vil jobbe tett med leger og annet personell 
 • Sykehuset bruker pasientadministrativt system DIPS og skal høsten 2023 over på DIPS Arena. 
 • Det er viktig med god og korrekt informasjon til fastleger, andre sykehus og pasienter som tar direkte kontakt. Dette innebærer et sterkt fokus på pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet i arbeidet 

  For tiden er arbeidssted Skien og arbeidstiden dagtid med 37,5 t uke. Medisinsk kontortjeneste er i endring og det kan bli aktuelt med endret plassering, arbeidssted/ tid og andre arbeidsoppgaver i avdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær / erfaren sekretær med sykehuserfaring
 • Krav om meget gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode dataferdigheter
 • God forståelse for pasientforløp i poliklinikk
 • Kjennskap til DIPS, Fristbruddportalen/ Norsk helsenett, Nissy og Portørcom er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Søker må være stabil, serviceinnstilt og lærevillig
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø med en positiv holdning, høy arbeidsmoral og tilstedeværelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ha pasienten i fokus
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst, samt god på teamarbeid
 • Det forventes at den som blir ansatt bruker tid på å holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Evne til å møte endringer som en utfordring og være fleksibel
 • Meget høy toleranse for stress og tar ansvar for egen læring 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter foretakets overenskomster
 • Et hyggelig arbeidsmiljø både i kontortjenesten og inn mot de forskjellige poliklinikkene
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i STHF er det eget kompetansepakkeopplegg