Detaljer


Helsesekretær

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

I medisinsk kontortjeneste har vi nå ledig stilling for en helsesekretær i 100 % fast stilling til medisinsk poliklinikk

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgavene er varierte og vil i hovedsak bestå av:
• Ekspedisjon/skranketjeneste
• Bruk av ventelister
• Timebestillinger
• Betjening av telefon
• Registrering av pasientdata
• Div. kontoroppgaver

Kvalifikasjoner:
• Søkere må ha relevant utdannelse eller realkompetanse som helsesekretær
• Sekretær med bred erfaring fra sykehus og poliklinikkdrift
• Må ha god ordenssans, nøyaktighet, ansvarsfølelse, samt evne til å arbeide selvstendig
• Kjennskap til DIPS er en fordel
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger