• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600818
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Helsesekretær 100% fast stilling, enhet Helsehus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted:

Enhet Helseshus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og skal være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder ulike tjenester: 3 avdelinger bestående av 5 rehabiliteringsplasser, 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD), 32 korttidsplasser, 6 palliative plasser og 2 langtidsplasser, Legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdelingen for aktivitet og mestring ( fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator og frisklivsentral). Helsehuset totalrenoveres og er for tiden plassert på Karrestad. Vi flytter tilbake i nye lokaler etter høsten 2022.

Enhet Helsehus har ledig 100% fast stilling som helsesekretær

Stillingen inngår i vår nyopprettede avdelingen, administrasjon- og serviceteam som består av helsesekretærer i 1,5 årsverk og renholdere i 7,5 årsverk. Helsesekretærrollen er en stabsfunksjon og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten. Helsesekretær jobber tett på enhetsleder og avdelingslederne i enhet helsehus. Vedkommende vil ha kontorplass på Halden Helsehus.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Helsesekretær vil være Helsehusets ansikt utad og innad. Ha ansvar for å organisere og koordinere merkantile oppgaver i enhet Helsehus. Det vil være oppgaver innenfor økonomi, personell og administrasjon.

Eksempler på slike oppgaver er utarbeidelse av ansettelseskontrakter, lønnskjøring, registrering i turnus og HRM, bistå med utarbeidelse av vaktplaner, fakturabehandling, håndtering av innkommende og utgående post m.m.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær med klinisk erfaring.

 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid og bred erfaring med administrative programvarer som er relevant innen helsesektoren i Halden

  Eksempler på slik programvare er Elements, Visma, CGM og Gerica.

 

Personlige egenskaper: 

Bidra til at Enhet Helsehus oppfattes som serviceorientert, ved å vise en imøtekommende og positiv holdning. Vi søker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, som er selvstendig, fleksibel, løsningsorientert og som viser engasjement og tar initiativ. Det et viktig å kunne jobbe målrettet, strukturert og prioritere et mangfold av arbeidsoppgaver i samarbeid med leder. God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne. Du må være over snittet positiv til å sette deg inn i ulike digitale løsninger.

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved ansettelse.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.05.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600818
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune