Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling Lillehammer har seksjoner for nyre, hjerte, lunge, gastro, infeksjon, hematologi og gen.indremedisin. Avdelingen har høy aktivitet både på sengeposter, dialyseenhet og poliklinikker. Kontortjenesten leverer tjenester til alle enheter ved avdelingen. 

Ved Medisinsk kontortjeneste er det ledig stilling for:

Helsesekretær, 100% fast stilling

Dersom det i løpet av ansettelsesprosessen blir flere ledige stillinger/vikariater, vil tilsetting skje fra samme søkermasse

Arbeidsoppgaver:

 • Kontorfaglige, herunder poliklinikk og journaldokumentasjon
 • Stillingen innebærer pasientkontakt

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsesekretær
 • Det kreves god kjennskap til DIPS
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk virksomhet
 • Erfaring fra journalskriving og god kompetanse i medisinsk terminologi
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, engasjert og serviceorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Takle høyt arbeidstempo, og evne til selvstendig arbeid
 • Ha godt humør og mestre en hektisk arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Det er pliktig medlemsskap i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.