Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær, 100% fast og vikariat

Offentlig forvaltning

Kirurgisk avdeling på Hamar sykehus består av seksjon for gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, mamma/endokrinkirurgi, generellkirurgi og plastikk-kirurgi. Avdelingen har poliklinikk, dagenhet og døgnenhet.

Ved å jobbe ved kirurgisk kontortjeneste får du en variert arbeidshverdag da enheten leverer kontortjenester for alle enheter i avdelingen. Du vil bli en del av et team på 16 merkantilt ansatte med variert erfaring og kompetanse. 
Enheten har turnusordning som for tiden innebærer jobbing på dagtid mandag til fredag og hver 7. lørdag. Arbeidstiden er 08.00 - 15.30. 

Vi har følgende stillinger ledige:
Helsesekretær/medisinsk sekretær 100% fast. Ledig omgående. Oppstart etter avtale. 
Helsesekretær/medisinsk sekretær 100% vikariat. Ledig omgående, varighet til 31.08.24. Mulighet for forlengelse og fast stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Du er autorisert helsesekretær eller medisinsk sekretær. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du må beherske IT-verktøy (Windows operativsystem og Office)
 • Du må beherske medisinsk terminologi godt, og kan journalføre effektivt
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Du bør ha erfaring i bruk av DIPS

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, tilpasningsdyktig og endringsvillig
 • God arbeidskapasitet med evne til være nøyaktig og prioritere mellom oppgaver
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Høy faglig kvalitet og godt arbeidsmiljø
 • Opplæring og oppfølging
 • Spennende utfordringer

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.