• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  12.07.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898365
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helsepersonell til vaksinasjon Covid 19

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

I Øygarden kommune er vaksinasjon mot Covid- 19 i gang. I denne samanheng har vi behov for helsepersonell og hjelpepersonell  som kan væra med å gjennomføre vaksineringen. Vaksinasjon vil foregå i Sotra Arena  2 - 7 dager i uken ettersom kor mykje vaksine vi har 

Rekruttering skjer fortløpande og etter behov

 

Arbeidsoppgåver:

 • Registrering og journalføring
 • Klargjere vaksiner og vaksinere
 • Akutt beredskap 
 • Andre oppgaver knytt til vaksinering

 Arbeidstid:

Kortere engasjement i perioder, arbeidet er av midlertidig karakter

Oppstart  snarast

Arbeid i hovudsak på dagtid : ons og tors i uke 24 - 28, uke 29,30 og 31 er det arbeid kvar dag og vidare vil det være etter kor mykje vaksine vi har og til den vaksne delen av befolkninga er vaksinert

 

Kvalifikasjonar: 

Helsepersonell:

 • Sjukepleiar
 • Helsesjukepleiar
 • Vernepleiar
 • Helsesekretær
 • Medisinsk sekretær
 • Medisinstudent
 • Sjuke- og vernepleiarstudentar
 • Ambulansepersonell
 • Anna medisinsk personell
 • Erfaring med bruk av elektronisk journalsystem
 • Gode norsk kunnskaper munnleg og skriftleg 

Hjelpepersonell:

 • Gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg
 • Gode datakunnskaper og evne til å raskt sette seg inn i nytt journalsystem; Helseboka

Personlege eigenskapar:

 • Serviceinnstillt
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Effektiv
 • Gode samarbeidsevner

 Vi tilbyr:

 • Deltaking i eit viktig samfunnsprosjekt
 • Interessante faglege utfordringar
 • Unik erfaring med arbeid i krisesituasjonar
 • Lønn etter tariff

Anna:

Spørsmål om stillingane kan  rettast til :

Kontaktperson: Elise Bergsagel                               

Stillingstittel: Rådgjevar og Leiar TISK

Telefon: 95 93 51 69

Mail : elise.bergsagel@oygarden.kommune.no

 

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  12.07.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898365
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune