• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4331184
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helsepersonell med relevant utdanning og autorisasjon innen helsefag

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig.

Ved hjemmetjenesten øst avdeling 1 er det ledig:

 • 100% fast stilling som helsepersonell, fra 01.03.2022

Ved hjemmetjenesten øst 1 er det et faglig dyktig og trivelig miljø som søker ny kollega. Hos oss er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Hjemmetjenesten øst 1 er en av seks hjemmetjenesteavdelinger i kommunen som yter bistand til hjemmeboende innenfor et geografisk avgrenset område. I tillegg har vi ansvar for beboere ved en av kommunens omsorgsboliger.

Vi er et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling. Målet vårt er at brukerne skal bo lengst mulig hjemme med tilrettelagte tjenester. Vi bruker hverdagsrehabilitering som en del av vår arbeidsmetode og legger vekt på egenmestring og aktivitet som en del av hverdagen for våre brukere.

Vi har fokus på at velferdsteknologi og digitale løsninger skal bli en del av vår nye hverdag.
Vi har en svært varierende brukergruppe, ulike behov og sammensatte diagnoser som gir rom for faglig utvikling. Hos oss vil du få varierte arbeidsdager fylt med utfordringer.

Arbeidsoppgaver:
• Helhetlig pasientoppfølging
• Primærkontaktarbeid
• Samarbeid med pårørende, fastlege, sykehus og andre samarbeidspartnere
• Veiledning av nyansatte, elever og lærlinger

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant utdanning og norsk autorisasjon innenfor helsefag
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å kunne utføre yrket forsvarlig.
• Førerkort klasse B
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlige egenskaper:
Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker utfordringer og som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjenester i Rana kommune.
Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk. Du trives i møtet med pasienter og pårørende. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste. Du er en god rollemodell for dine kollegaer og studenter i praksis.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
• Stipendordninger ved relevant videreutdanning.
• Godt arbeidsmiljø.
• Langvakter med arbeid hver 4.helg.

Arbeidstid: Turnus

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingssykepleier Hanne Ranum , tlf.: 75146706 eller e-post: hanne.ranum@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.01.2022

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4331184
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune