Ledig stilling

Senja kommune

Helsepersonell

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stjerneboligen, Tjenesten for utviklingshemmede – ledige stillinger

Stjerneboligen er en boenhet i tjenesten for utviklingshemmede (TFU). Den som tilsettes vil bli ansatt i Senja kommune med arbeidssted i forhold til den enkelte stillingsutlysningen, og har avdelingsleder som nærmeste overordnede. TFU er et virksomhetsområde i sektor Helse- og omsorg.

Stjerneboligen har 8 leiligheter og lokalisert på Silsand. Vi har ca 30 årsverk og gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming. Turnusen består av dagvakter, aftenvakter og langvakter på 12.5 t.

Fast stilling

Bachelor i vernepleie / sykepleie

100 % stilling. Jobb hver 4. helg. Ledig fra 01.08.23

 

Helgestilling - Fagarbeider / Assistent

32,83% stilling, jobb 3 av 8 helger. Ledig fra 01.09.23

 

Svangerskapsvikariat

Bachelor i vernepleie / sykepleie

70% tom 17.03.24, jobb hver 4. helg. Ledig fra snarest.

 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter positive og lojale medarbeidere med god arbeidskapasitet, evne til å kommunisere og samarbeide. Du må være trygg, tydelig og engasjert i faget og sette brukeren i fokus. Det kreves alminnelig god helse da arbeid mot personer med spesielle behov kan være fysisk og psykisk krevende.

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet og faglig miljøarbeid opp mot beboer.
 • Systematisk arbeid med handlingsplaner i tråd med beboers vedtak
 • praktisk tilrettelegging for beboers hverdag
 • samarbeid med pårørende, sosialt nettverk, habiliteringstjeneste, fastlege og andre relevante instanser.
 • Rapportering i kommunens dokumentasjonsverktøy Profil og annen skriftlig dokumentasjon og møtevirksomhet.
 • Koordinator for individuell plan og tverrfaglig oppfølgingsteam

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi legger vekt på fag- og teamsamarbeid
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde
 • Stort fokus på brukermedvirkning
 • Fokus på kompetanseutvikling og velferdsteknologi.
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP.
 • Lønn etter gjeldende tariff.

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor i vernepleie / sykepleie. 
 • Erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemning er ønskelig.
 • Førerkort klasse B er et krav.
 • Kunne bruke IKT-systemer / fagsystemet Profil.

 

I tilsettingen vil det bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet, herunder bla kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne. Ufaglærte med erfaring fra tjenesten vil også bli vurdert.

 

For stillingen gjelder

 • Senja kommunes verdier er respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., kreves ved tilsettinger der det er lovpålagt (skal ikke vedlegges søknaden).
 • I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
 • Kopi av attester og vitnemål skal fremlegges ved intervju. Kopiene vil ikke bli returnert.

 

For opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder May Karin Benjaminsen tlf 932 69 186 mail: may.karin.benjaminsen@senja.kommune.no, eller virksomhetsleder Christine Berntsen tlf 917 90 182 mail: christine.berntsen@senja.kommune.no