Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

HelseIArbeid: Er du vår nye psykolog/psykologspesialist i vårt tverrfaglige team?

Offentlig forvaltning

Vi søker nå Psykolog/psykologspesialist til vår nyoppstartede poliklinikk helseIArbeid(HiA)

Nevrologisk avdeling i samarbeid med Kliniske fellesfunksjoner oppretter tverrfaglig tilbud til pasienter som står i fare for å bli eller er sykemeldt grunnet hodepine/migrene eller nakke- og ryggsmerter.

HiA legger til rette for god samhandling mellom pasient, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tilbudet HiA drives i dag som et prosjekt og går over i ordinær drift fra januar 2022.

Målet til HiA er at den enkelte pasient skal få riktig diagnose, tilpasset hjelp, bedre livskvalitet og klare å stå i jobb til tross for helseplager. 
Teamet i HiA består av:  Nevrolog med spesialkompetanse innen hodepinesykdommer, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, NAV-rådgiver og helsesekretær.
HiA er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak. I tillegg til individtilbudet er bedriftstiltak også under utvikling.

HiA tilbyr pasienter: 

 • Tverrfaglig utredning og kartlegging
 • Informasjon om diagnose
 • Oppstart av tilgjengelig behandling
 • Råd/veiledning
 • Medisinsk oppfølgning
 • Hjelp til smertemestring
 • Individuell arbeidsrettet oppfølging av veileder fra NAV-rådgiver

HiA- tilbudet evalueres gjennom datainnsamling og monitorering. Forskning og utvikling er sentralt. 

Vil du vite mer om HiA, les mer her på Helsedirektoratets sider. https://www.helsedirektoratet.no

HiA er en del av nevrologisk avdeling. Nevrologisk avdeling ved Ahus har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet nevrologi og består også av seksjon for generell nevrologi,  rehabiliteringsseksjon, nevrofysiologisk laboratorium, seksjon for nevroimmunologi, nevrologisk poliklinikk og seksjon for forskning og utvikling. 

Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.
Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidra til godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse.   

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk godkjent autorisasjon som psykolog
 • Påbegynt eller fullført relevant spesialitet
 • Erfaring med utredning og psykoterapeutisk behandling av kroniske smerteplager
 • Erfaring med gruppebehandling og fagformidling
 • Erfaring fra arbeid i tverrfaglig klinikk i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra tjenesteutvikling og forskning

Personlige egenskaper:

 • Du arbeider selvstendig, er strukturert og løsningsorientert
 • Du har faglig integritet og engasjement
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø
 • Tilrettelegging for personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø både innad i seksjonen og i sykehuset generelt
 • Hjelp med bolig og barnehageplass
 • Ahus har mange tilbud innen idrett og kultur
 •