• Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1816, SKIPTVET
  SKIPTVET
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5448657
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune
Ledig stilling

Skiptvet kommune

Helsefagstudenter - rekrutteringsstillinger i Helse- og Mestring

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

 

Skiptvet kommune trenger helsefagstudenter til helgestillinger! 

Er du student som ønsker fast jobb og et stipend utbetalt etter hvert fullførte studieår?  

Vi etablerer nå rekrutteringsstillinger for høgskolestudenter innen helse- og omsorg - i Skiptvet kommune fra høsten 2023!!! 

Vi ønsker å tilby høgskolestudenter slike rekrutteringsstillinger. Da vil du som student få fast lønn tilsvarene en 30-35% stilling gjennom studietiden.  Det vil gi deg noe høyere månedslønnsutbealing enn hva du faktisk jobber gjennom skoleåret. Du skal jobber turnus hver 3.helg og sommerjobb i 6-8 uker. I sommerferien jobber du «inn» timene. Har du lyst og mulighet, kan noen av sommertimene jobbes i andre ferier og friperioder. Med god planlegging, vil vi klare å tilrettelegge turnus med dine praksisperioder. 

 

Etter hvert studieår som er fullført, vil du få et stipend. Det vil være på 25 000,-. Det vil gi deg en bindingstid til kommunen. Bindingstid kan bli inntil 2 år, ved uttak av stipend 3 ganger. Brudd i arbeidsforholdet, vil medføre krav om tilbakebetaling av stipend. 

 

For vårt ønske er at du takker ja til en 80-100% fast stilling hos oss etter fullført studie. Da er bindingstiden du har fått- god for deg og sikkerhet for oss.  

Til slutt får vi en dyktig og kjent nyutdannet helsepersonell!  Og du kan fortsette å utøve din fagprofesjon i et kjent miljø som vil gi deg en god trygghet i de første årene. 

 

Disse rekrutteringsstillingene vil være aktuelle ved de avdelinger i Skiptvet kommune hvor vi har høgskoleutdannede helsepersonell. Spesielt ønsket etablering av slike stillinger er ved; 

 • Sykehjem (somatikk, demens og rehabilitering) 

 • Hjemmesykepleie 

 • Boliger for personer med funksjonsnedsettelse  

 

 

Søk på stillingene!  

 Er det noe du lurer på så ta kontakt!   

 

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Det vil være lokal avdelingsleder som tar kontakt med deg. 

 

  Politiattest må framlegges før tiltredelse. 

 

 Lønn og vilkår: Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkar som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forbredt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.

 Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 

 • Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1816, SKIPTVET
  SKIPTVET
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5448657
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune