Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  03.04.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2825370
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Helsefaglig operatør natt

Om Responssenteret, Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og etableringen er en viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.

For mer informasjon se våre nettsider https://responssenteret.no/

 

Kort om stillingen

Operatørene er ansvarlig for den operative driften i alarmmottaket gjennom hele døgnet. De tar imot, vurderer og behandler digitale varsler fra tjenestemottakere i alle kommunene. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige når tjenesteyterne ute i kommunene trenger bistand til pålogging og andre tekniske problemstillinger.

Vi ansetter nå to operatører i 69,48 % stilling på natt med langvakter, per tiden med arbeider hver tredje helg.

 

Vi tilbyr

 • Fast stilling i en spennende tjeneste i utvikling
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen et faglig trygt- og godt tilbud i form av en dedikert svartjeneste for velferdsteknologiske løsninger
 • Et regionalt kompetansesenter for velferdsteknologi
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste
 • Eget opplæringsprogram i de tekniske løsningene og velferdsteknologi
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ

 

Innhold i stillingen

 • Motta henvendelser fra varsler, vurdere og følge opp, iverksette nødvendig og effektiv oppfølging av varselet
 • Arbeid med test og overføring av digitale varsler til sentralen
 • Medvirke til kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Systemoppfølging av brukere, sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning
 • Koordinerende rolle i alarmanrop hvor det er aktuelt å tilkalle nødetater i tillegg til kommunal tjeneste
 • Teknisk overvåkning av velferdsteknologiske sensorer, iverksette nødvendig beredskap iht rutiner ved feil eller nedetid

 

Krav og ønsker til deg

Vi søker dyktige operatører med helsefaglig bakgrunn som har relevant erfaring fra arbeid i helse- og omsorgstjeneste. Herunder vektlegges erfaring fra hjemmebaserte tjenester og alarmsentraler. 

 • Du må ha kunnskap og interesse for velferdsteknologi, ha god innsikt i funksjonalitet og inneha generelt gode dataferdigheter
 • Det forventes at du er bevisst og trygg i din rolle som fagperson og at du søker avklaringer med andre fagpersoner der det er nødvendig
 • Du har evne til å lytte, raskt vurdere brukers behov, beholde roen og veilede bruker på en respektfull, trygg og effektiv måte
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Du har evne til å bygge relasjoner og være fleksibel både internt og i forhold til andre tjenester
 • Du skaper tillit og er troverdig
 • Du motiverer andre rundt deg
 • Du er lojal mot Kongsberg kommunes visjoner og målsetninger

 Personlig egnethet og evne til å jobbe fleksibelt, selvstendig vil tillegges særlig vekt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/ambulansemedarbeider                      

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.