Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  15.04.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2803907
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefaglig operatør med sykepleierbakgrunn

 Om Responssenteret:

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019.

Responssenteret er et samarbeid mellom de 7 kommunene i Kongsbergregionen.

For mer informasjon se våre nettsider Responssenteret.no  

 

Kort om stillingen

Fast 92,25% på dag- og kveldsvakter med langvakter hver 3.helg som operatør.

Operatørene er ansvarlig for den operative driften i alarmmottaket ved å ta imot, vurdere og behandle digitale varsler fra tjenestemottakere i alle kommunene. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige når tjenesteyterne ute i kommunene trenger bistand til pålogging og andre tekniske problemstillinger.

 

Vi tilbyr

 • Fast stilling med mange muligheter i en spennende tjeneste i utvikling.
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen et faglig trygt- og godt tilbud i form av en dedikert svartjeneste for velferdsteknologiske løsninger.
 • Et regionalt kompetansesenter for velferdsteknologi.
 • Muligheten til å være med å konkretisere de tilleggsfunksjoner som skal ligge til Responssenteret.
 • Muligheten til å være med på å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste.
 • Eget opplæringsprogram i de tekniske løsningene og velferdsteknologi
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ.

 

Innhold i stillingen

Motta henvendelser, vurdere og følge opp, iverksette nødvendig og effektiv oppfølging av varselet.

Arbeid med test og overføring av digitale varsler til sentralen.

Håndtere 2.parts og 3 parts kommunikasjon via teknisk løsning.

Systemoppfølging av brukere, sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning.

Koordinerende rolle i alarmanrop hvor det er aktuelt å tilkalle nødetater i tillegg til kommunal tjeneste.

Teknisk overvåkning av velferdsteknologiske sensorer, iverksette nødvendig beredskap ihht rutiner ved feil eller nedetid.

Være en pådriver og en aktiv bidragsyter i arbeidet med E-helse og utvikling av løsninger for medisinsk avstandsoppfølging.

 

Krav og ønsker til deg

Vi søker en dyktig operatør som har lang erfaring og praksis fra sykepleiefaget.
Vi søker deg som har et sterkt ønske, og evner å være med på å utvikle og forme en ny tjeneste og arbeidsplass.
Du må ha kunnskap og interesse for velferdsteknologi, du må ha god innsikt i funksjonalitet og inneha generelt gode dataferdigheter.
Det er også nødvendig med god teknisk kompetanse, interesse og forståelse.

Det forventes at du er bevisst og trygg i din rolle som fagperson og at du søker avklaringer med andre fagpersoner der det er nødvendig.

 • Du har evne til å lytte, raskt vurdere brukers behov, beholde roen og veilede bruker på en respektfull, trygg og effektiv måte.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Du har evne til å bygge relasjoner og være fleksibel både internt og i forhold til andre tjenester.
 • Du skaper tillit og er troverdig.
 • Du motiverer andre rundt deg.
 • Du er lojal mot Kongsberg kommunes visjoner og målsetninger

Personlig egnethet og evne til å jobbe fleksibelt, selvstendig vil tillegges særlig vekt.

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Godkjent og gyldig autorisasjon som sykepleier.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

 Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

 Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

  

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.