• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.12.2022
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4256320
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 07.12.2021
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Helsefaglig operatør

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

 

Om Responssenteret:

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019.

Responssenteret er et samarbeid mellom de 7 kommunene i Kongsbergregionen og etableringen er en viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.

For mer informasjon se våre nettsider Responssenteret.no 

Kort om stillingen

Operatørene er ansvarlig for den operative driften i alarmmottaket gjennom hele døgnet. De tar imot, vurderer og behandler digitale varsler fra tjenestemottakere i alle kommunene. 
De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige når tjenesteyterne ute i kommunene trenger bistand til pålogging og andre tekniske problemstillinger.

Operatøren tilsettes i 100 %, dag/aften turnus i Kongsberg kommune.

Tiltredelse snarest.

Vi tilbyr

 • Fast stilling i en spennende tjeneste i utvikling.
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen et faglig trygt- og godt tilbud i form av en dedikert svartjeneste for velferdsteknologiske løsninger.
 • Et regionalt kompetansesenter for velferdsteknologi.
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste.
 • Eget opplæringsprogram i de tekniske løsningene og velferdsteknologi
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ

Innhold i stillingen

 • Motta henvendelser fra varsler, vurdere og følge opp, iverksette nødvendig og effektiv oppfølging av varselet.
 • Arbeid med test og overføring av digitale varsler til sentralen.
 • Medvirke til kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid spesielt rettet mot digital hjemmeoppfølging
 • Systemoppfølging av brukere, sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning.
 • Koordinerende rolle i alarmanrop hvor det er aktuelt å tilkalle nødetater i tillegg til kommunal tjeneste.
 • Teknisk overvåkning av velferdsteknologiske sensorer, iverksette nødvendig beredskap iht rutiner ved feil eller nedetid.

Krav og ønsker til deg

Vi søker operatører med helsefaglig bakgrunn som sykepleier

Du må ha kunnskap og interesse for velferdsteknologi, du må ha god innsikt i funksjonalitet og inneha generelt gode dataferdigheter.

 • Du har klinisk kompetanse for å vurdere tjenestemottakers status og behov og dertil iverksette nødvendig hjelp.
 • Du har evne til å lytte, prioritere og veilede tjenestemottaker på en respektfull, trygg og effektiv måte.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Du har evne til å bygge relasjoner og være fleksibel både internt og i forhold til andre tjenester.
 • Du skaper tillit og er troverdig.
 • Du motiverer andre rundt deg.
 • Du er lojal mot Kongsberg kommunes visjoner og målsetninger
 • Personlig egnethet og evne til å jobbe fleksibelt, selvstendig vil tillegges særlig vekt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Gyldig autorisasjon som sykepleier.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før eventuelt ansettelse.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.12.2022
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4256320
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 07.12.2021