• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5476993
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 07.12.2023
Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsefagarbeiderstillinger for fast ansettelse 60 - 80%

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Meieritunet, Kvam og Fossen, Vestbygda samt Labotun og Nerbo. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Disse stillingene tilhører for tiden Meieritunet.

Meieritunet er en døgnbemannet boenhet med 16 leiligheter for leie til mennesker med sammensatte funksjonsnedsettelser fra lavt til omfattende bistandsbehov. Vi har dyktige og erfarne ansatte hvor målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud og for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet.

Boligen yter også tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Fakta om stillingene: 

Stillingene innebærer arbeid i hver 3. og/eller 4. helg i årsturnus. Det er faste stillinger i ulik stillingsstørrelse, 60% - 80%.

Som helsefagarbeider vil du ha en viktig rolle i å delta i utvikling av gode tjenester. Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og seriøse. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb.

Fagutvikling og kvalitet i tjenesten er viktige prioriteringer for oss. 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak, herunder helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og opplæring.
 • Målrettet miljøarbeid.
 • Sikre brukerstyring og brukermedvirkning.
 • Samarbeid med pårørende og verger.
 • Ajourholde mål- og tiltaksplaner, samt individuelle planer.
 • Opplæring og veiledning av brukere.
 • Delta på HAVA- opplæring, samt jevnlige treninger.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Autorisert helsefagarbeider/ hjelpepleier.
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne.
 • Politiattest.

Ønskelige krav:

 • Relevant arbeidserfaring fra målrettet miljøarbeid.
 • Førerkort kl B.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner.
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende.
 • Du må kunne takle atferdsutfordringer.
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig.
 • Du er tydelig og jobber strukturert.
 • Du tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer.
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten.
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du innretter deg etter oppsatte tiltak og planer og har lojalitet til kommunens og tjenestens beslutninger.

Peraolige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver.
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer.
 • Gode muligheter til faglig utvikling.
 • Trivelig arbeidsmiljø.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5476993
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 07.12.2023