Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3215266
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeiderstillinger

Kort om Lundeløkka                               

Lundeløkka avlastning /Helsehjjelp for barn ivaretar avlastningstilbud til barn og ungdom med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser knyttet til utviklingshemming, prykisk og / eller somatisk sykdom og atferd som utfordrer.                                                

Kort om stillingene

59,15% våken nattevakt - ledig fra oktober 2020.

Helgestillinger, 3.hver helg, fradag/lørdag/søndag:

19,72% ledig fra 12.10.2020

19,37% ledig fr 12.10.2020

18,78% ledig fra 12..10.2020

16,2% ledig fra 12.10.2020

12,68% ledig fra 12.10.2020

19,48% ledig fra 13.12.2020

Vi tilbyr

 •  Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid.
 •  Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 •  E-Læringskurs og vergeopplæring.
 •  Opplæring og veiledning etter behov.
 •  Et fagmiljø med  fokus på kvalitetssikring og kompetanseheving.
 •  Fokus på helsefremmende arbeidsplass.
 •  Lønn etter kommunalt regulativ.
 •  Systematisk kollegaveiledning og refleksjon.
 •  God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 •  Rabatt på treningssentre.

Innhold i stillingen

Målrettet miljøarbeid og omsorgsoppgaver, medisinsk tjenesteyting, praktiske oppgaver og husarbeid.

Ansvar for å planlegge og gjennomføre gode overganger mellom kveld/natt/dag og dokumentere i pasientjournal.

Følge individuelle tiltaksplaner i samarbeid med bruker, foresatte / pårørende.

Bruke kommunikasjonsverktøy og andre hjelpemidler.

Krav og ønsker til deg

 • Nattevakter må ha rfaring med nattarbeid. 
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i muntlig og skriftlig norsk.
 • Evne til å ta imot og gi veiledning.
 • Evne til refleksjon og selvregulering.
 • Beherske IKT som arbeidsverktøy.
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass.
 • Personlig egnetnet og erfaring med avlastning / barn og ungdom med spesielle behov vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider.

Søkere med annen relevant utdanning på fagabeidernivå kan vurderes.

Søkere med relevant erfaring uten formell utdanning  kan vurderes for midlertidig ansettelse. 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de

nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2

eller tilsvarende før evt ansettelse.

Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende

lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må

begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens

vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på

forhånd.