Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Helsefagarbeidere (sykepleiestudenter) til institusjon 2 ved Lyngdal Helsehus

Institusjon 2 er en langtidsavdeling for personer med demens, hvor vi har fokus på miljøarbeid og personsentrert omsorg.

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, kommunal øyeblikkelig hjelp, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering. Vi har fokus på å rigge oss for fremtiden med blant annet sykepleie team, årsplan m.m.

Arbeidet foregår i samhandling med beboerne og tar utgangspunkt i den enkeltes hjelpebehov. Vi legger vekt på miljøbehandling og god faglighet rettet mot denne brukergruppa.

Vil du være en del av vårt team og bidra til å gi omsorg og helsetjenester av høy kvalitet? Vi søker dedikerte helsefagarbeidere eller sykepleiestudenter som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst. Bli med oss og bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv! Hvis du har lyst å være med å bygge en solid avdeling som vil være opptatt av høy faglig kvalitet, er dette noe for deg. 

Flere av våre faste ansatte har gått over i nyopprettet ressursteam, og skal nå erstattes:

 • Faste stillinger på helg 4 stk x 17% (passer for helsefagarbeidere, sykepleiestudenter eller personer som er på vei til fagbrev som helsefagarbeider)
 • 50% fast stilling som helsefagarbeider
 • 3 stk x 75% faste stillinger som helsefagarbeidere
 • 75% svangerskapsvikariat som helsefagarbeider

Ved intern ansettelse kan det bli andre ledige stillinger. Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med demens og ulike hjelpebehov
 • Miljøbehandling/miljøterapi
 • Veiledning i forhold til øvrig personale
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

Krav til stillingen

 • For å søke på stillingene må du være autorisert helsefagarbeider
 • For helgestillingene kan også sykepleiestudenter, eller personer som er i et dokumentert løp på vei til fagbrev som helsefagarbeider søke. 

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Årsplan
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Det er arbeid hver 3. helg 

Personlige egenskaper

 • Lojal
 • Blid og imøtekommende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Takle stress og å stå i samtidighetskonflikter
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no       

Søknadsfrist: 12.06.2024

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Mari Ann Foss tlf: 905 07 591