• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4680313
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 23.06.2022
Ledig stilling

Halden kommune

Helsefagarbeidere/studenter søkes til hjemmesykepleien i helg stillinger med arbeid 2 eller 3 helg.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli vår nye kollega?

Helsefagarbeidere/studenter søkes til hjemmesykepleien i helg stillinger med arbeid hver 2. eller 3. helg.

Vi i Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger vil gjerne ha med flere helsefagarbeidere på laget!

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 650 aktive brukere som i dag ivaretas av 3 avdelinger, som igjen er inndelt i 2 team. For å kunne gi pasientene bedre oppfølging satser vi på heltidskultur, men er også avhengig av gode medarbeidere i helgstillinger.

Enheten drifter flere prosjekter mot sårbare eldre, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi med innføring av ulik velferdsteknologi.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Bistå hjemmeboende personer med hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Vi yter bistand etter vedtak, og benytter elektroniske arbeidslister på smarttelefon.

Arbeidsoppgaver fordeles utfra kompetanse.

Utvikling av tjenestene for å ligge i forkant av nye oppgaver står sentralt hos oss og vi er avdelinger med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Kvalifikasjoner og utdanning

- Fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier, studenter

- Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

- Gode samarbeidsevner

- Høy grad av fleksibilitet

- Høy grad av stabilitet og kontinuitet

- Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

- Gode norskkunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egnethet vil bli vektlagt og søkere med helsefaglig utdanning vil bli foretrukket så lenge de fyller øvrige kvalifikasjonskrav.

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov

Dyktige kollegaer som tar deg godt imot og hjelper deg

Opplæringspakke (kurs og opplæringsdager ute i drift sammen med kollega)

Generelle betingelser:

Politiattest

Det er krav til politiattest i stillingene.

Lønn ihht lov og avtaleverk.

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, med alle typer diagnoser og utfordringer?

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme i sin tilrettelagte bolig?

Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei?

Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna?

Da ønsker vi deg velkommen til oss!

Sertifikat på bil er nødvendig i hjemmesykepleien

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag for lønnsfastsettelse.

Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende i perioden fram til 30.09.2022

 Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Synnøve Myrvang, mobil: 95255446, synnove.myrvang@halden.kommune.no

Avdelingsleder Anita Fagerlie, , mobil 93243234, anita.fagerlie@halden.kommune.no

Avdelingsleder Christina Nilsen mobil: 45850825 christina.frohoel.nilsen@halden.kommune.no

 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2022
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4680313
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 23.06.2022