Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Helsefagarbeidere og sykepleiere

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Vi søker deg som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Virksomhet for Institusjon og hjemmetjenester ved Byremo omsorgssenter har følgende stillinger ledige:

 • 80% Sykepleier- fast langtids dag/kveld
 • 50% Sykepleier natt/kveld – fast langtids med ansvar også for hjemmetjeneste
 • Helsefagarbeider 17% - vikariat fra d.d – 23.11.23
 • Helsefagarbeider 17% - vikariat fra d.d – 09.11.23

Ved intern ansettelse kan det bli andre ledige stillinger. Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Være en ressursperson for helsepersonell i form av veiledning og undervisning og øke kompetanse på eldreomsorg og demens
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil og revurdere behovet for tjenester
 • Sykepleier; Legekontakt, medisinhåndtering, medisintekniske prosedyrer i henhold til tiltaksplaner
 • Sykepleier; Primærkontakt – samarbeide med pårørende, verge og eksterne samarbeidspartnere
 • Deltagelse i fagmøter/samarbeidsmøter. Tverrfaglig samarbeid
 • Legge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helse 
 • Ansvar for studenter/elever/lærlinger
 • Legge til rette for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet ut fra de forutsetningene brukeren har
 • Samarbeid med pårørende
 • Legemiddelhåndtering

Krav til stillingen

 • Høgskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier
 • Autorisert helsefagarbeider
 • Men ufaglærte som samler timer til å bli helsefagarbeider kan også søke, men autoriserte helsefagarbeidere blir prioritert. For å kunne søke på stillingene som helsefagarbeider som ufaglært må du ha bestått teorien for helsefag vg1 og vg2. Det kan gjøres unntak for Vg1 og Vg2 dersom man er i andre utdanningsløp som fører til fagprøve. Denne stillingen kan passe for de som samler timer til å kunne gå opp til fagprøven i Lyngdal kommune. De med kortest vei til fagbrev vil bli prioritert. Ved bestått fagprøve og mottatt autorisasjon som helsefagarbeider vil du gå inn i helsefagarbeiderkode.
 • Førerkort klasse B (HJT)

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring innenfor eldreomsorg og demenssykdom

Personlige egenskaper

•             Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier

•             Du er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokus

•             Du er løsningsorientert og fleksibel med evne til å jobbe strukturert

•             Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team

•             Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø

•             Du brenner for og bidrar til nytenking og utvikling, vilje til å stå på

•             Du har digital kompetanse og teknologisk nysgjerrighet

•             Du har god relasjonskompetanse, gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

•             Et godt forankret faglig ståsted og holder deg faglig oppdatert

•             Personlig egnethet blir vektlagt

Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass under utvikling og fokus på tverrfaglig samarbeid
 • Vi er igang med arbeidet med Sykepleie i Stab
 • Engasjerte medarbeidere
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Arbeid hver 3 helg
 • Vi er i gang med arbeidet: Sykepleie i stab, turnus og ansvar kan bli endret i forbindelse med dette
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.
 • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglement, nyansatte sykepleiere/ vernepleiere begynner med minimum 6 års ansiennitet
 • Ansatte innen helse og omsorg som jobber turnus og binder seg til å jobbe 5 ekstra helger (10 lørdager eller søndager) på ett år får en bonus på 1000 per vakt, maksimalt 10 000 kr på ett år. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 (vedlegges ikke i søknaden). Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no              

Søknadsfrist: 20.03.2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Arnhild Urevatn tlf: 95221507

Velkommen som søker!