Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2019
 • Sted:
  Møllergata/Steensgate
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
  Møllergata/Steensgate
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2120205
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeidere i faste stillinger.

Om seksjonen og avdelingen

Seksjon for Bo, Aktivitet og Avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelse. Tjenestemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Avdelingen Møllergata/Steensgate er boliger med heldøgns omsorgstjenester.

 

Kort om stillingene

Vi har ledig faste stillinger som helsefagarbeider med oppstart 01.11.19.

1 x 78,35%, med arbeid hver 4 helg, ordinære-  og langvakter.

1 x 65,75%, våken nattevakt, med arbeid hver 3 helg. 

 

 Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

 

 

Innhold i stillingene

Vi søker medarbeidere med kompetanse på menneske rmed komplekse bistandsbehov, knyttet til utviklingshemming, atferdsproblematikk, aldring, psykisk helse, epilepsi og somatiske lidelser. For at beboerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til beboerne i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha et nært samarbeid med beboerne og pårørende/verger. Som helsefagarbeider vil du være en del av primærgrupper rundt beboerne. 

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider. 

 

Ønsket kompetanse, krav og erfaring

 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 
 • God kunnskap, personlig egnethet og arbeidserfaring med epilepsi, utviklingshemning, psykisk helse, somatiske lidelser, aldring vil bli vektlagt
 • Du har et ønske om å jobbe tett med beboere
 • Du er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og i team, og liker å jobbe med mennesker.
 • Du er positiv, ansvarsbevisst, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du bidrar til godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy og gode kommunikasjonsevner muntelig og skriftlig er en forutsetning
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater