Ledig stilling

Haugesund kommune

Helsefagarbeidere, fast 

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Vi kan tilby 5 faste stillinger på  i turnus med langvakter, midtvakter og ordinære vakter med for tiden arbeid 2. hver helg. Stillingsprosent: 40.85 %, 34.27 %, 30.99 %, 25.35 % og 24.41 %.

Udland bofellesskap ligger i nordre del av Haugesund. Bofellesskapet har 33 boenheter og yter tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi har som målsetting å yte tjenester i tråd med recoveryorientert praksis, som har i fokus at beboere selv skal delta i egen bedringsprosess og bidra til at de har best mulig livskvalitet på tross av psykiske utfordringer. 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider eller annet relevant fagbrev, og studenter innen helse og omsorg og sosialt arbeid
 • Ønskelig med minimum 2 års yrkeserfaring
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Jobbstolthet innen fagområdet
 • Genuin interesse for psykisk helse
 • Evne til å skape gode relasjoner og være en motivator
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Opptatt av å gi gode og trygge tjenester til beboerne
 • Evne til å gi og ta veiledning
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Handlings- og løsningsorientert 
 • Evne til god etisk og faglig refleksjon
 • Evne til å se og gi det lille ekstra for beboerne

Vi tilbyr:

 • Faste stillinger i ulik stillingsprosent. Turnus med for tiden langvakter, midtvakter og ordinære vakter med arbeid for tiden 2. hver helg.
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø med høg kompetanse som har bruker i fokus 
 • Internundervisning og veiledning
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag