Ledig stilling

Tønsberg kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Vi søker 4 helsefagarbeidere til 90 % stilling ( mulighet for 100 % )

 

Vil du bidra med å gjøre en forskjell for barn og unge?

Virksomhet tjenester til barn og unge, har ansvar for tjenesten til en ung voksen person med funksjonsnedsettelser. Det gis praktisk bistand, og helsetjenester i hjemmet. Tjenesten krever 2:1 bemanning dag/kveld og helg i tillegg til egen våken nattevakt.

Kommunen ønsker å bygge et sterkt lag, og søker deg som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i dette tiltaket. Det planlegges for å jobbe i en arbeidstidsordning med; 1 uke bakvakt, 1 uke med 12,5 timers-vakter og 3 uker fri. Denne arbeidstidsordningen håper vi skal bidra til en mer forutsigbar hverdag for tjenestemottaker.

Tiltaket får 4 «team» som jobber sammen i hver arbeidsperiode. Uken du har bakvakt, må du kunne stille opp som vikar om en av dine kollegaer har fravær. Din planlagte arbeidstid i denne arbeidstidsordningen utgjør 90 % stilling og det vil være mulig å ha opptil 100 % stilling ved å ha 10 % i årsarbeidstid. Årsarbeidstid betyr å ha en timebank for fleksible vakter som du får fastlønn for. Når det er rolige tider på dagen, kan du måtte regne med arbeid i annen avdeling.

Arbeidsstedet er i Slagen, som er ca. 15 minutter fra Horten- og Tønsberg sentrum.

 

Du vil bli en del av et større lag

Tiltaket er et av sju tiltak i virksomhet Tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi er opptatt av at barn og unge får gode, forsvarlige og likeverdige tjenester. Virksomheten har seks døgnbemannede avlastningssentre som gir avlastningstjenester, barneboliger, psykisk helsetjeneste og aktivitetsgrupper til barn og unge 0-18 år.

 Virksomheten er en av 13 virksomheter i sektor for mestring og helse i Tønsberg kommune.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:  

  • Daglig tjenesteyting og utøve helsehjelp i tråd med gjeldende krav og lovverk
  • Tilrettelegge for aktiviteter med tjenestemottaker
  • Målrettet miljøarbeid knyttet opp tjenestemottakers behov
  • Sikre brukermedvirkning
  • Dokumentasjon i CosDoc (vårt journalsystem)
  • Medansvarlig for utarbeidelse av tiltaksplaner og evaluering
  • Legemiddelhåndtering
  • Tverrfaglig samarbeid og ta del i faglige beslutninger
  • Delta på kurs og opplæring som til enhver tid er prioritert i kompetanseplanen

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum helsefaglig utdanning på videregående nivå, som for eksempel helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B, (senteret har tjenestebiler)
 • Digitale ferdigheter 
 • Språkkrav for helsepersonell tilsvarende B2
 • Gyldig politiattest må fremvises ved oppstart

 

Det er ekstra fint for oss om du også har 

 • Kjennskap til lovverk som regulerer tjenesten særlig HOL kap.9
 • Erfaring eller interesse for arbeid med læringsutfordringer/utfordrende atferd

Hvem ser vi etter?

 • Du må tåle hektiske dager med ulikt innhold.
 • Vi jobber med mennesker – noe som krever endringsvilje og fleksibilitet i måten å løse oppgavene på
 • Jobben krever at du har en høy grad av selvstendighet
 • Jobben krever godt samarbeide med nærpersoner og andre instanser
 • Du er en lagbygger med gode samarbeidsevner - som har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Hva kan vi tilby deg?  

 • Fast ansettelse
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale, fra minimum 8 års ansiennitet 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Varierte og spennende oppgaver 
 • Tilgang på bedriftshytter
 • Treningsavtaler

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost