Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2020
 • Sted:
  Enhet sykehjem
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Enhet sykehjem
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2913130
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeidere

Vi har ledig åtte faste stillinger som helsefagarbeider. Disse er fordelt slik:

Barmanhaugen 2. etg er en somatisk sykehjemsavdeling med påass til 12 beboere:
- 75 % fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag/kveld.

Rokilde består av omsorgsboliger for personer med demens samt dagtilbud for hjemmeboende personer.
- 63 % fast stilling for helsefagarbeider, med arbeid i turnus på natt.

Bergan Omsorgssenter består av 3 avdelinger. Alle avdlingene er spesielt tilpasset for beboere med demens:
- 80 % fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag /kveld ved avd. D3.
- 100% fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag /kveld ved avd. D2
- 100% fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag /kveld ved avd. D1
- 80 % fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag /kveld ved avd. D1

Frei sykehjem har 1 avdeling med 26 somatiske langtidsplasser:
- 75 % fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag/kveld.
- 100 % fast stilling for helsefagarbeider, i turnus på dag/kveld.

Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Arbeidsoppgaver

- pleie og stell med der tilhørende oppgaver.
- medisinutdeling
- dokumentasjon i EPJ
- aktivisering av beboere

Spesielt for nattstillingen ved Rokilde:
- tilsyn og oppfølging ved behov gjennom natten
- stell og pleie, samt iverksetting av tiltak ved behov
- forefallende arbeid som hører natten til

Kvalifikasjonskrav

- autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier
- ha interesse for å arbeide med geriatriske og demente pasienter og være villig til å tilegne seg ønsket kompetanse innen geriatri og demens.
- må ha gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Ønskede kvalifikasjoner

- kurs videreutdanning innen geriatri
- ha kjennskap til demensomsorgens ABC
- ha kjennskap til "Tvang - helst ikke".
- erfaring fra arbeid med eldre og demente pasienter.

Personlige egenskaper

 Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet som f.eks samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter , fleksibilitet og helse for arbeidsoppgavene.

Vi tilbyr

 Vi er åpen for gjensidig læring, med fokus på faglig påfyll. Vi har pasienten i forkus og har godt arbeidsmiljø.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.