Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2020
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3186954
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helsefagarbeider, Ytteren korttidsavdeling (2020/354)

Avdeling for institusjonstjenester
Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner.
Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken.
Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene.
Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede.
Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor.

I institusjonsavdelingen er det ved Ytteren korttidsavdeling ledig:

 • 100% fast stilling som helsefagarbeider, fra dags dato.

Avdelingen har 13 korttidsplasser. Pasienter på korttidsplass tilbys tidsbegrenset opphold for kartlegging, vurdering, pleie, behandling, opptrening og avlastning. Vi har tett samarbeid med bl.a lege, rehabiliteringstjeneste, hjemmetjeneste og øvrige tverrfaglige instanser.
Fagavdelingen er under organisatoriske endringer.

Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene.
Søk en stilling og bli en del av vårt team!

Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Arbeidserfaring med jobb i korttidsavdeling er en fordel.
• Gode samarbeidsevner
• Har evner til å jobbe selvstendig og i team
• Beherske en jobbsituasjon med stor turnover av pasienter
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig, språkkrav minimum B1/B2 nivå.
• Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5 - 4

Personlig egnethet:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Stipendordninger ved relevant videreutdanning
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: 3-delt turnus.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Laila Marita Edvardsen, 75 14 40 43
epost: Laila.Edvardsen@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.10.2020.