• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3784887
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helsefagarbeider, Ytteren bosenter (2021/217)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester
Hjemmetjenesten er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten har ansvaret for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Det omfatter tjenesteområdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), brukerstyrt personlig assistanse (BPA), trygghetsalarmer, dagsenter for eldre, ergoterapi og tekniske hjelpemidler.

I avdeling for hjemmebaserte tjenester er det ved Ytteren bosenter ledig,

 • 52% fast stilling som helsefagarbeider, fra dags dato

Sykepleierstudenter og helsefagarbeidere kan bli vurdert ansatt midlertidig ved mangel på kvalifiserte søkere.

Har du lyst til å bidra til å gi våre beboere en meningsfull hverdag, ved å fokusere på mestring av eget liv og hva som er viktig for dem? Håndterer du godt å jobbe både selvstendig og i team? Er du faglig sterk, løsningsorientert og handlekraftig? Da er det deg vi søker. Vi ønsker at du er stabil, engasjert, framoverlent, arbeidsvillig og omstillingsdyktig. Du er med på å bidra til gode tjenester, til forbedring og utvikling av avdelingen og er god til å samarbeide.

Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende oppgaver
• Et godt arbeidsmiljø
• God arena for læring og utvikling
• Arbeidsglade kolleger

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Ved mangel på kvalifiserte søkere kan sykepleierstudenter og helsefagarbeidere bli vurdert ansatt i midlertidig stilling fram til 31.12.2021.
• Beherske data som arbeidsverktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning innen demensomsorg og / eller geriatri
• Erfaring fra hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg
• Bestått kurs og praksis i medikamenthåndtering
• Beherske omsorgsprogrammet Profil

Arbeidstid: Turnus

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forut-setning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
avdelingssykepleier Birgitte Øverdal, tlf.: 75 14 40 95 eller epost: birgit-te.sundnes.overdal@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 13.05.2021

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  13.05.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3784887
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune