• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  04.11.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4133343
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Helsefagarbeider x 4 i 25 % fast st. ved Tilrettelagte tjenester

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere som ønsker en inkuderende arbeidsgiver med rom for utvikling.  

Avdeling tilrettelagte tjenester i Sørbyen har ansvaret for helse og omsorgstjenetser for mennesker med funksjonsnedsettelser, herunder mennesker med psykisk utviklingshemming. Vi gir tjenester etter enkeltvedtak jmf helse og omsosrgstjeneste loven som praktisk bistand/opplæring og helsetjenester.  Helgestillingene tilhører pr tiden en virksomhet der tjenesten gis i heldøgnsbemannede boliger. Virksomheten har pr i dag 23,77  årsverk fordelt på vernepleiere, helsefagarbeidere med og uten videreutdanning, assistenter og studenter. 

Virksomheten ligger fint til i koselig boligstrøk med mange turmuligheter i og rundt området.

Turnus: Dag, kveld hver annen helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Yte praktisk bistand og opplæring, veiledning og helsehjelp til mennesker med ulike og sammensatte behov.
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldene lover, forskrifter og rettningslinjer. 
 • Tverfaglig samarbeid. 
 • Samarbeid med pårørende og verger.
 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon. 
 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet forøvrig. 
 • Sikring og utvikling av brukers rettigheter innen selvbestemmelse og brukermedvirkning.
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Assistenter og vernepleier - sykepleier-  og ergoterapi studenter oppfordres til å søke. 
 • Relevant praksis med brukergruppen og fra lignende arbeid innenfor helse og omsorg. 
 • Kompetanse i bruk av dataverktøy Gerica, Gat
 • Kjennskap til til kap 9 om tvang og makt er en fordel samt pasientrettighedsloven, men opplæring gis. 
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid er en fordel, men opplæring gis.
 • Har brukerens behov i fokus. 
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og endringer. 
 • Tar iniativ og skaper engasjement i ett arbeidsmiljø. 
 • Jobber strukturert og systematisk både selvstendig og i team. 
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt. 
 • Krav om godkjent politiattest. 
 • Krav om førerkort kl B.

 Vi kan tilby:

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med faglig utfordringer. 
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø hvor samarbeid og kollegastøtte vektlegges. 
 • Læring og utvikling i en tjeneste med stadig endringer.
 • Opplæring i fagsystemer Gerica, Gat, EQS og gjeldene lovverk.  
 • Interne og eksterne kurs, samt opplæring og veiledning fra kollegaer. 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår. Meldemskap i KLP. 
 • Gode studentavlønninger. 
 • Ett godt arbeidsmiljø. 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  04.11.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4133343
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune