Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Helsefagarbeider - vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Intern utlysning

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter blant annet tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid.

Ved Enga bofellesskap er det ledig
• 100 % vikariat som helsefagarbeider, fra 01.10.2023 til og med 31.12.2023, med mulighet for forlengelse.

Enga bofellesskap er en omsorgsbolig i avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester. Målgruppen for tiltaket er mennesker med omfattende bistandsbehov som følge av langvarig psykisk sykdom. Vi har i dag 3 boenheter som har tilgang til fellesareal samt døgnkontinuerlige tjenester etter behov.
Virksomheten er regulert ved Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Oppfølging av beboere i forhold til mestring av dagliglivet.
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid opp mot beboerne.
• Medisinutdeling.
• Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner.
• Samarbeide med pårørende og øvrige hjelpeapparat.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Førerkort kl. B
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende B2.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner:
• Kjennskap til brukergruppen
• Gode IKT ferdigheter

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
• Interesse for fagområdet psykisk helsearbeid og miljøterapi
• Trygg og tydelig i kommunikasjon med andre.
• Kunne jobbe selvstendig, men også i team.
• Evne til å engasjere seg og ta initiativ.
• Må ha evnen til konflikthåndtering
• Er fleksibel og tåler omstilling, samt bidra til at enheten klarer å utvikle og omstille seg.
Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.

Vi kan tilby:
• En spennende stilling i et godt etablert tjenestetilbud
• Mulighet for faglig og personlig utvikling
• God opplæring og veiledning

Arbeidstid: Turnus

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Dokumentasjon på gjennomført utdanning og tjenestebevis/arbeidsattester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingsleder Raymond Paulsen, tlf.: 90707013/90950796 eller e-post: raymond.paulsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 26.09.2023