Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider vikariat 100% og 51,06

Er du vår nye trygge, tålmodige og faglig engasjerte kollega, som ønsker å arbeide med en spennende brukergruppe?

Vi er en personalgruppe med høyt fokus på team arbeid, gjennom faglige refleksjoner og kunnskapsdeling, som nå søker etter 2 trygge og engasjerte kollegaer som kan bidra i teamet vårt.

Lassaveien bofellesskap er ett av 19 bofellesskap i Bo og aktivitet psykisk helse, som ligger i rolige omgivelser på Stokka. Bofellesskapet er heldøgn og er delt inn i 3 avdelinger med tilhørende personalgruppe på hver avdeling.

Flere av våre beboere har levd et langt liv med alvorlige psykisk helseutfordringer. Noen har også alvorlig rusmisbruk og atferds utfordringer. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å se mennesket bak sine utfordringer, ivareta drømmer og håp. Vi ønsker å være en støttespiller og skape de gode stundene sammen. 
Vi har et bevisst forhold til utøvelse av miljøterapi og målrettet miljøarbeid, og har gode rutiner og tiltaksplaner som veileder arbeidet vårt i møte med beboerne. Gjennom relasjonsbygging, god kommunikasjon og samhandling bidrar vi til å styrke beboernes ressurser og egenomsorg.

Vi har følgende ledige stillinger som helsefagarbeider: vikariat 100% og 51,06% med tiltredelse snarest til og med 31.08.2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil delta i å ha det helhetlige ansvaret rundt enkelte beboere i primærteam
 • Du vil bidra til aktiv kartlegging og observasjon i det daglige, sette opp og evaluere tiltaksplaner, mestringsplaner og ROS analyser.
 • Du vil utøve miljøterapi og miljøarbeid i h.h.t. tiltaksplan, og føre daglige rapporter på vårt dokumentasjonssystem Cosdoc.
 • Du vil bistå i hverdagslige praktiske gjøremål med den enkelte beboer.
 • Du vil gi oppfølging og støttesamtaler i deres hjem.
 • Du vil dele ut ferdigdoserte medisiner.
 • Du vil delta med hver enkelt beboer på rengjøring og matlaging når det trengs, eller etter avtale.
 • Oppmuntre til aktivitet og deltakelse i hverdagen.
 • Oppmuntre til deltakelse på fellesmåltider i helgene.
 • Bidra til et lærende miljø og aktiv veiledning av hverandre i hverdagen.
 • Følge rutiner og retningslinjer ved krisehåndtering.
 • Du vil arbeide deskalerende og dempende i fht adferdsutfordringer
 • Delta på defusing og debriefing med personalgruppen.
 • Du vil ha et bevisst forhold til etisk refleksjon i hverdagen.
 • Du vil øve på MAP i hverdagen med kollegaene dine. . 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helsefag og annen kompetanse kan vurderes i en total vurdering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykiatri, og da særlig i møte med mennesker som gir sterke smerteutrykk. 
 • Fagbrev, Helsefagarbeider. 
 • Ønskelig med videreutdannelse i rus og psykisk helse.
 • Erfaring fra dokumentasjonssystemer.
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B.
 • Stavanger kommune benytter norsk som arbeidsspråk, og du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknaden at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.
 • Vi har fokus på mangfold og oppfordrer derfor menn til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheter, som gjør deg i stand til å samarbeide med kollegaer, beboerne og deres pårørende.
 • Du er lærevillig og veiledningsbar, og har evne til å be om hjelp dersom du har behov for dette.
 • Du viser stor evne til selvregulering og har et bevisst forhold til egen affekt
 • Du forstår at skade skjedd i relasjon repareres i relasjon.
 • Du er trygg, tålmodig og robust, og kan bidra til å skape trygghet for beboere og kollegaer
 • Du har gode analytiske evner og bruker disse aktivt i evaluering og refleksjon
 • Du jobber godt sammen med andre, men er også i stand til selvstendig arbeid når situasjonen krever dette.
 • Du trives med utfordringer og ser løsninger i stedet for problemer
 • Verbale utageringer er påregnelig til tider. God kollegastøtte og gode tiltaksplaner gjør at du likevel kan trives og gjøre en forskjell når du er på jobb.  

Vi tilbyr:

Vi søker nye kollegaer til følgende stillinger:
Vikariat 100% fra pr dags dato til og med 31.08.2022
Vikariat 51,06% fra pr dags dato til og med 31.08.2022
 
Vi kan tilby:
Et trivelig og sosialt fellesskap.
Vi støtter hverandre, er åpne og rause.
Her kan du få bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne.
Kurs og fagdager
Vi har gode forsikring og pensjonsordninger.
Hjem - jobb - hjem ordning.
 
Stillingskode: 
707603 Helsefagarbeider:  363 700 kr - 446 000 etter ansiennitet
701900 Helsefagarbeider m/videreutdanning  386 000 - 467 100 etter ansiennitet