Helsefagarbeider vikariat

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Blaker bo- og omsorgssenter holder til i nytt, flott bygg i Skåningsrudvegen i Blaker. Virksomheten har ca 95 ansatte og totalt 59 plasser fordelt på 2 enheter. Ved somatisk enhet er det 32 plasser og ved demensenheten 27 plasser. Enhetene er inndelt i mindre fløyer med 5 – 8 rom, samt stue og kjøkken på hver fløy. Vi har stort aktivitetsrom og mulighet for å ha ulike aktiviteter sammen med beboerne. Det er satset på ulike velferdsteknologiske løsninger i bygget. Blaker bo – og omsorgssenter skal være et godt sted å bo, her skal beboerne ivaretas i et trygt og forutsigbart miljø, og med stor grad av respekt og verdighet.

Vi har ledig vikariat på dag, kveld og natt . Langvakter hver 4.helg. Vikariatet har en varighet på 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

På enheten hvor vikariatet er ledig, er det beboere med adferdsutfordringer, så det er en fordel at du har erfaring fra lignende arbeid. 

Arbeidsoppgaver:

 • Stell, tilrettelegging, aktivisering.
 • Personsentrert omsorg og miljøarbeid.
 • Medikamenthåndtering.
 • Mattilberedning og servering.
 • Observasjon og dokumentasjon.
 • Forefallende arbeid i avdelingen.
 • Samarbeid med pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider.
 • Erfaring fra geriatri og/eller alderpsykiatri er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet og engasjement for eldreomsorgen vektlegges.
 • Bestått norskprøve nivå 2B.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd, og tilfredsstillende tuberkulinstatus.
 • Førerkort og egen bil er en fordel om du ikke bor i nærheten.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, engasjert og omsorgsfull.
 • Kunne jobbe selvstendig og samhandle i team.
 • Initiativrik og løsningsorientert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Kunne takle utfordrende adferd.
 • Ser muligheter, ikke begrensninger. 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig utvikling og god opplæring
 • God arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement
 • Bruk av velferdsteknologi. 
 • Lønn etter hovedtariffavtalen