Helsefagarbeider ved Rennesøy helse- og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse- og omsorgssenter ligger i nydelig natur og er fra 01.01.20 en virksomhet under tjenesteområdet Helse og velferd i Stavanger kommune. Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 7 plasser og 20 omsorgsboliger. Senteret har eget institusjonskjøkken, kantine, kafe, dagsenter og fysioterapiavdeling.

Senteret ligger en ca. 25 minutters kjøretur fra Stavanger sentrum. Bussforbindelse på helg- og høytid er begrenset så du må disponere bil i helger.

Vi har nå ledig  vikariat som Helsefagarbeider tilknyttet sykehjemmet. 

Stillingen har todelt turnus med dag/aftenvakter med arbeid hver 3 helg. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 - Omsorg og pleie til pasienter i sykehjem

- Skape innhold i dagen for våre beboere

- Medansvar for at beboere har vedlikeholdt pleieplan i CosDoc

- Legemiddeladministrasjon ved avdelingene

- Medansvar for å veilede elever i praksis

- Kvalitetssikre tjenestene 

- Være aktiv deltaker i metoden VIPS

- Være primærkontakt for beboere og bindeledd til pårørende 

- Planlegge og iverksette miljøtiltak i avdelingene

- Du vil være tilknyttet sykehjemmet og ha base der, men kan ved behov arbeide på hele senteret

Kvalifikasjoner:

Du bør ha norsk autorisasjon som Helsefagarbeider.

Du må beherske norsk meget godt både muntlig og skriftlig

Ha opphold- og arbeidstillatelse i Norge

Du må ha bestått medisinkurs og ha gyldig medisinfullmakt

Spesiell interesse for arbeid med personer med demens er ønskelig.

Kunnskap om eldre og deres sykdommer

Du har generelt vanlige datakunnskaper 

Gyldig politiattest må fremlegges  

 

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som har et ønske om å arbeide i eldreomsorgen og har interesse for arbeid med personer med demens.  Vi forventer at du er interessert i å holde deg faglig oppdatert og arbeider i tråd med din kompetanse.

Du må fungere godt i teamarbeid og ha evne til å arbeide selvstendig.

Du må være fleksibel og positiv til endring og utvikling.

Du må være forberedt på at arbeidsdagen noen ganger er uforutsigbar.

Du må ha en positiv væremåte og bidra  aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg et meget godt arbeidsmiljø med mange spennende arbeidsoppgaver og  utfordringer.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn etter gjeldende tariff

Tiltredelse etter avtale