Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordre Land kommune

Helsefagarbeider ved Hjemmetjenesten Torpa

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Hjemmetjenesten Torpa er det ledig et vikariat som helsefagarbeider i 100% stilling. Vikariatet varer i ca. 10 måneder.

Stillingen er i turnus med dag- og aftenvakter og arbeid hver 3.helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kjøre rute ute både ved tjenestested Dokka og Torpa
 • Gi pleie og omsorg til brukere av hjemmesykepleien, herunder identifisere behov og følge opp tiltak i henhold til vedtak
 • Bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
 • Utføre grunnleggende sykepleie, helsehjelp og målrettet miljøarbeid
 • Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere.
 • Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
 • Gi praktisk bistand ved å veilede og motivere tjenestemottakere
 • Utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner, dags- og ukeplaner og eventuelle tvangsvedtak 
 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert fagarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Gjerne inneha relevant videreutdanning innefor det fagbehov som til enhver tid gjør seg gjeldende i kommune, jf. enhetens kompetanseplan
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenester, geriatri, psykiatri og/ eller akuttmedisin
 • Erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig
 • Søkere må ha førerkort klasse B

Ønskede egenskaper:

 • Du fungerer godt på natt og er trygg på å kjøre rundt alene
 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakere
 • Du er faglig interessert og engasjert for å tilegne deg ny kunnskap, og deler ny kunnskap med dine kollegaer
 • Du er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte
 • Du er flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer.
 • Du viser gode holdninger som gjenspeiler kommunens verdier; åpen, offensiv og ansvarlig

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse.

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.