Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Helsefagarbeider - våken nattevakt - vikariat

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdien tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på våre fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre. 

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsheving og i veilederen "God helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Stalsberg bolig er døgnbemannet og ligger sentralt på Strømmen, nær offentlig kommunikasjon. Vi gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, kognitive og/eller fysiske. Det er for tiden 16 mennesker tilknyttet boligen med et variert og spennende bistandsbehov. Viktige fokusområder hos oss er brukermedvirkning, tilrettelegging for mestring og faglig kvalitet på tjenestene. På Stalsberg vil vi tilrettelegge for mestring og glede, veiledning, forutsigbarhet og være tilstede. Vi ønsker deg som vil gi av deg selv og jobbe som våken nattevakt. Latter, humor og en spøk eller tre for å trives hos oss må du bare regne med. Du vil få nødvendig opplæring og en hjelpende hånd av erfarne kollegaer som vet å knytte bånd til både de som jobber og til de som bor her, for hjertevarmen på Stalsberg - den er stor!                                                                                                                                                                             
Vi trenger nå flere med på laget!

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Annen helserelatert erfaring kan kompensere for kravet, hvis du har langt erfaring innen tjenesten
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Kunnskap om utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Kunnskap om ulike former for epilepsi
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd  
 • Interesse for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Praktisk erfaring med journalføring innen helse og utarbeiding av tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

 

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et stort engasjement for brukergruppen 
 • Du er god til å kommunisere og skape gode relasjon med tjenestemottakere, pårørende og kolleger 
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team 
 • Du er endringsvillig  
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Du klarer å skille sak og person 
 • Fleksibel og se helheten 
 • Du er en trygg person i forhold til den faglige kunnskapen.
 • Du liker å jobbe på natt 

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet
 • Vikar i 85 % våken nattevakt stilling fra juli til desember 2024
 • Arbeid i team med annen våken nattevakt
 • Arbeid hver 3. helg på natt

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.