• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  29.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3866124
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget!

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ved Mjølan sykehjem 1 etg er det ledig
• 100% fast stilling for helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier fra dags dato.

Avdelingen har 16 beboere med demenssykdommer. Det er en meget faglig spennende avdeling og vi har et svært godt arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus!

Vi søker en helsefagarbeider/studenter som har brukeren i fokus, er faglig engasjert, har evne til å ta ansvar og veilede, er tydelig og evner å utvise stor grad av fleksibilitet ifht. arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/sykepleier/vernepleier
• Studenter innen sykepleie, som er ferdig utdannet vår 2021 kan søke. En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent autorisasjon som sykepleier
• Lærlinger som skal ta fagprøven våren 2021 oppfordres til å søke. En evt. tilsetting skjer med forbehold om autorisasjon som helsefagarbeider etter utført fagprøve
• Interesse for og/eller erfaring fra arbeid i demensavdeling
• Sertifisert for medikamenthåndtering eller villig til å bli sertifisert for medikamenthåndtering
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• stipendordninger for studenter i rekrutteringsstillinger.
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: 3-delt turnus

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden.
Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Berit Jensen, tlf.: 75144522/90608272 eller e-post: berit.jensen@rana.kommune.no

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 29.06.2021.

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  29.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3866124
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune