Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3142200
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Helsefagarbeider - svangerskapsvikariat 17,84 %

Vi søker en dyktig og engasjert helsefagarbeider til en utfordrende og givende jobb. Vikariatet i 17,84 % stilling gjelder fra 28.9.2020 - 27.10.2021. Stillingen er en turnusstilling, per tiden med arbeid hver 3. helg.

Om avdelingen
Tislegård bo- og behandlingssenter er et spesialsykehjem, som ivaretar eldre med særskilte atferdsmessige behov i Kongsberg kommune. Vi har 32 beboere fordelt på fire ulike poster. Beboere har hovedsakelig demens, men nedsatt funksjon grunnet psykiske lidelser kan også være grunnlaget for tildeling av plass hos oss. Miljøterapi er den største og viktigste komponenten i vår behandlingstilnærming. 


Vi tilbyr:

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende oppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre


Innhold i stillingen
Helsefagarbeideren har en primærkontaktfunksjon for en eller flere pasienter og har ansvaret for helhetlig oppfølging av pasientens behov i samarbeid med øvrige yrkesgrupper.


Ønsket kompetanse:
Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring innenfor demensomsorg/geriatri.
Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid.
Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon.
Spesiell interesse og faglig engasjement i demensomsorg, alderspsykiatri og miljøterapi.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Formelle kvalifikasjonskrav:
Helsefagarbeider/hjelpepleier med norsk autorisasjon. Ved mangel av kvalifiserte eller egnede søkere, kan også særskilt egnede søkere uten autorisasjon vurderes. .

Annet:
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Dersom det prioriteres en intern søker til stillingen, kan det tilbys et vikariat med en annen stillingsstørrelse med tilsvarende varighet. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad:
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.