• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2022
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4278474
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Helsefagarbeider/ studenter helg 12,21 % - 15 % fast st. hjemmetjenesten Biri om.senter

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: 

Hjemmetjenesten i Biri er tilknyttet  Nye Biri Omsorgssenter. Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene.

Nye Biri omsorgssenter består av lokaler for hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud for eldre, dagaktivitetstilbud for brukere innen tilrettelagte tjenester, ny avdeling med 32 plasser med heldøgns omsorgsstjenester, Furulia rød og gul bolig med heldøgns plasser, samt kafe for som er åpen for alle.

Biri omsorgssenter skal være et sted for å skape gode møteplasser i lokalsamfunnet. 

Brukarene av hjemmetjenesten bor i eget hjem mange sentrumnært andre ute på bygda. Hjemmetjenesten har en stor sykepleiergruppe og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester i kommunen, ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre.

Pasientsikkerhet er fokusområde. Styrker kompetansen og legger til rette for at brukerne kan bo hjemme lengt mulig.

I turnus har avdelingen 2 stk med sykepleierkompetanse på hver vakt på kveld, helg og natt.

Vi har behov for å ansatte fast i helgestillinger. Søker etter helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, sykepleiere eller annen relevant utdanning. 

Det er stadig behov for innleie av ekstra vakter - tilkallingsvakter i tillegg til helgevakter. 

Turnus: jobb hver 3 helg. 

Arbeidsoppgaver:
 • Gi helsehjelp i hjemmet etter brukeres vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.  

 • Praktisk bistand / renhold etter enkeltvedtak

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Tverrfaglig samarbeid innen egen kommune og eksternt.

 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre.  

 • Bidra til kvalitetssikring og  pasientsikkerhet i tjenesten.

 • Bidra til faglig utvikling og etisk refleksjon.

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.   

 • Avsvar for særoppgaver i avdelingen etter avtale.

Kvalifikasjoner:
 • Du har helsefagutdanning, studenter i gang med 3 årig helse rettet studie kan søke

 • Du har relevant praksis

 • Du er engasjert og har evne til å motivere andre

 • Du har evne til både å jobbe selvstendig og samarbeide

 • Du er fleksibel og løsningsfokusert

 • Du må holde deg faglig oppdatert

 • Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten og ser verdien i nytenkning og velferdsteknologi

 • Du har relevante datakunnskaper. (Gerica fagsystem, Gat turnussystem)

 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig kommunikasjon og dokumentasjon.

 • Du må mestre og være pådriver for ny velferdsteknologi

 • Du må legge frem politiattest uten anmerkninger

 • Du har førerkort kl B

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting

Vi kan tilby:
 • Et spennende og godt fagmiljø.

 • Spesiell rekrutteringslønn til studenter innen sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi og medisin
 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.

 • Muligheter for å delta på kurs, internt og eksternt via Regionalt kompetansesamarbeid.

 • Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3.helg

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2022
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4278474
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune