Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider, student innen helsefaglig utdanning

Offentlig forvaltning

Sykehuset innlandet HF Reinsvoll er en avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling. Vi har 5 enheter totalt; 2 øyeblikkelig hjelp poster, en subakutt, en langtidspost for psykoseutredning og behandling, samt en sikkerhetspost.
Enhet for øyeblikkelig hjelp tar i mot alle pasienter over 18 år, som har behov for akutt hjelp innenfor psykiatri, med nedslagsfelt i opplandsdelen av innlandet. Vi tar imot om lag 1000 pasienter i året, der hovedproblemet er suicidalitet og akutte forverringer, eller nyoppståtte psykoser. Det er 10 sengeplasser på hver enhet, hvor 2 rom er i egen skjermet del.  
Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt av et godt teamsamarbeid, samtidig som man må klare å jobbe på egenhånd. Hos oss er det psykiatere, LIS-leger, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, sekretær og egen kokk.

Ved enhet for øyeblikkelig hjelp 1, er det ledig følgende stilling: 5x 18,09% helgestillinger med jobb hver 3. helg, og 1 28 % hver 2. helg dag/aften

Kvalifikasjoner:

 • Student innen helsefaglig utdanning
 • Helsefagarbeider/ hjelpepleier
 • Miljøarbeider
 • Gjerne erfaring fra psykiatri

Personlige egenskaper:

 • Lojalitet til arbeidsplassen
 • Endringsvilje
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Evne til å jobbe både i team og på egenhånd
 • Like en arbeidshverdag som er preget av raske endringer i gjøremål
 • Du må være en person som tar opp ting med den det gjelder, er lydhør for andres meninger, tåler konstruktive tilbakemeldinger, aksepterer ulike meninger, og være løsningsorientert
 • Vi oppfordrer menn til å søke
 • Du må ha fylt 20 år

Det er en fordel med førerkort og disponering av egen bil, da det er lite kollektivtransport hit

Vi tilbyr:

 • Enheten har tidvis svært travle dager. Til tross for dette, har vi et meget godt arbeidsmiljø, der vi har fokus på å se hverandre, bruke humor, og høy toleranse for hverandre.
 • Samspillet mellom de ulike faggruppene er svært godt, og vi drøfter daglig på tvers av yrkesgrupper. 
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.