Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider/student i helsefag

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 52 sengeplasser, samt en poliklinikk. Reinsvoll har øyeblikkelig hjelpansvaret for Vestre Innlandet. Dette ivaretas av Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2.

Spesialisert døgnbehandling 3 har 12 senger. 3 senger er prioritert for enhet for sikkerhetspsykiatri. Hovedgruppen av pasienter har psykoseproblematikk, noen med samtidig rusproblem. Vi har en liten poliklinikk. Posten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med overleger, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og hjelpepleiere.

Vi jobber i tverrfaglige team rundt pasientene, men har samtidig en individuell tilnærming til den enkelte.

 

Enhet for Psykose og Tips har ledig følgende:

Sykepleier med autorisasjon 100% fast. Rundturnus

Helsefagarbeider med autorisasjon 100% fast. Rundturnus

Kvalifikasjoner:

O Sykepleier med autorisasjon

O Hjelpepleier med autorisasjon

O God kjennskap til pasientgruppa

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Vi søker deg som er tydelig og selvstendig
 • Være fleksibel og løsningsorientert, og ha evne til refleksjon og omstilling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.
 • Godt humør og en god porsjon selvironi kan være nyttig..
 • Engasjement for faget og god kjennskap til pasientgruppen,
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Glad i fysisk aktivitet

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø, med mye humor
 • Dedikerte kollegaer med mye kompetanse.
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.