Ledig stilling

Skiptvet kommune

Helsefagarbeider/student 20,66 % helgestilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og BPA, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

 

Kort om stillingen:

Fagarbeider 22,66 % helgestilling, turnus 2. hver helg. Vestgårdveien bofellesskap består av 9 boliger med heldøgns bemanning. det ytes tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Boligene har 13,85 årsverk inkludert avdelingsleder. Vi ønsker oss engasjerte arbeidstakere som liker varierte arbeidsoppgaver. Du må like fritidsaktiviteter med dyr / hester, bading osv. Vi har et spennende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi legger gjerne til rette for relevant videreutdanning. Ønsker du å bli en del av dette er du velkommen som søker.

 

Kvalifikasjoner:

 • fagarbeider
 • evne til godt samarbeid og selvstendig arbeid
 • gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • personlig egnethet
 • beherske IKT-verktøy, som nettbrett, smarttelefon og PC.
 • Førerkort klasse B, må kunne disponere bil

 

Vi tilbyr:

 • et spennende og engasjerende fagmiljø
 • et godt arbeidsmiljø
 • ordnede arbeidsforhold
 • vi gir en grundig og god opplæring
 • legge til rette for relevant videreutdanning

 

  Politiattest må framlegges før tiltredelse. 

 

 Lønn og vilkår: Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkar som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forbredt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.

  Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.