Ledig stilling

Senja kommune

Helsefagarbeider Sifjord sykehjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sifjord sykehjem er et lite sykehjem med 14 pasientrom, i hovedsak langtidsplasser, men det gis også korttidsopphold ved ledig kapasitet.  Det er både somatiske og demente pasienter ved sykehjemmet.  Personalgruppa består av sykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og assistenter.

Vi har fra 01.06.2024  ledig fast 64% natt-stilling for helsefagarbeider. Stillinga er med arbeid hver 3. helg.      

Arbeidsoppgaver

 • Daglig pleie og omsorg for våre pasienter, der en bidrar til å skape et miljø med trivsel og trygghet i fokus.
 • Sykepleieroppgaver og ansvar for sykepleien gitt til våre pasienter

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Krav til å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, samt benytte digitale verktøy
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter ut fra tanken om å ta vare på pasientens ressurser og personlig ønsker.
 • Inkludere og ivareta pårørende.

Personlige egenskaper

 • Senja kommunes verdier er raus, fremoverlent og bærekraftig. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
 • Evne til helhetstenkning og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Vilje og evne til nytenkning 
 • Interesse for å oppdatere seg innen eget fag
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsnings - beslutnings og resultatorientert
 • Gode evner til å jobbe med syke eldre i en tverrfaglig setting og et tverrfaglig miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Herunder faglighet, kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og selvstendighet.

Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass med variert og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagområde i stadig endring.
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP

For stillingene gjelder

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelsens skjer etter kommunale vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.

For opplysninger om stillingene, ta kontakt med:

Avd.leder:  Vigdis Thomassen tlf. 412 25 569 / Vigdis.thomassen@senja.kommune.no