Ledig stilling

Røros kommune

Helsefagarbeider/Pleieassistent, TFF, Fast natt

Kort om stillingene

Vi har flere ledige nattstillinger for helsefagarbeidere/pleieassistenteri  langturnus. Pr tiden ved Øverhagan bofellesskap

 •  1 x 80% 
 •  1 x 72%
 •  1x 50%
 •  1x 18% 

Om oss

Tjenester for funksjonshemmede holder til på Øverhagan bofellesskap og er en del av virksomheten hjemmebaserte tjenester. Brukerne er spredt i alder og funksjonsnivå, og noen bor i bofellesskapet mens andre bor i egne boliger i nærområdet. TFF er en tjeneste i stadig endring. Vi har et stødig og godt personale med stor bredde i erfaringer og utdanning. Vi har sosionom, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Vi har gode muligheter for å kunne ta digitale kurs. En del av brukerne har en aktiv fritid der personalet er en viktig del av oppfølgingen og motivasjonen. Alle brukerne har individuelt tilrettelagte bistandsbehov og dagene varierer. Avdelingen har mye fokus på arbeidsmiljøet og det er en felles forventning om at alle bidrar til dette arbeidet og er lojale mot kommunens retningslinjer. TFF har de siste årene hatt langturnus, og de utlyste stillingene er en del av denne langturnusen med arbeid på helg. De utlyste stillingene vil være som faste nattevakter ved bofellesskapet og vil inngå i et fellesskap med de nattevaktene som pr tilden er ansatt. Enkelte brukere har faste tilsyn på natt og andre har tilsyn ved behov. Vaktene er på 11 timer.

Kvalifikasjoner
 • helsefagarbeider/pleieassisten
 • gode datakunnskaper og kjennskap til fagprogrammene Gerica og Gat 
 • relevant arbeidserfaring
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • tilsyn og tilstedeværelse for brukere på natt
 • forefallent praktisk arbeid
 • tilgjenngelig for hjemmetjenesten
Personlige egenskaper
 • godt humør 
 • må kunne jobbe selvstendig
 • delta aktivt i arbeidsmiljøet
 • punktlig
 • lojal
 • samarbeidsvillig og ansvarsfull 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 31 juli

Ønskes mer utfyllende opplysninger kontakt gjerne avdelingsleder Trine Lise Murberg Trønnes, tlf. 90 74 52 37 eller epost: trine.lise.tronnes@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.