Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider på poliklinikk 

Offentlig forvaltning

Vi etablerer en ny stilling som helsefagarbeider ved vår gastromedisinske poliklinikk.

På gastromedisinsk poliklinikk vil du møte pasienter med både kroniske og akutte sykdommer knyttet til mage/tarm. Her undersøkes og behandles pasienter med fordøyelsessykdommer, som generelle fordøyelsesplager, dyspepsi og blødninger.  Som helsefagarbeider ved poliklinikken vil du ha en sentral rolle i pasientoppfølging i forkant og i etterkant av undersøkelser, sikre at vi til enhver tid har oppfylte og oversiktlige lagre, klargjøre bårer og undersøkelsesrom, samt utføre rengjøring og desinfeksjon av utstyr. Vi har godt samhold og løser oppgavene i fellesskap, så spennende faglige utfordringer møter du sammen med dyktige kollegaer.

Vi vil ta godt i mot deg, og tilpasser opplæring til din kompetanse og tidligere erfaring. Vi håper du vil være med å forme både stillingen og poliklinikken videre sammen med oss. Les mer om seksjonen her. https://www.siv.no/om-oss/jobb/lunge-og-gastromedisinsk-post

Stillingen er 100 % med for tiden arbeid mandag til fredag fra 7.30  til 15.00.

Vi håper du finner stillingen hos oss interessant og søker!

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientoppfølging i forkant og i etterkant av undersøkelser
 • Desinfeksjon og rengjøring av skop, instrumenter og utsyr
 • Følge opp og holde oversikt på lagerrom og med utstyr på undersøkelsesrom
 • Henting og levering av utstyr/prøver internt på sykehuset
 • Bistå med å holde orden på miljøstasjon, venterom og poliklinikken for øvrig

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, nøyaktig og selvstendig i ditt arbeide
 • Du jobber strukturert og evner å prioritere i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål
 • Du legger til grunn faglige prinsipper i arbeidet, og er en del av den kontinuerlige faglige utviklingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et faglig spennende arbeidsmiljø med godt samhold og tverrfaglig samarbeid, hvor vi løser oppgaver i fellesskap
 • Varierte arbeidsdager og -oppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fem studiedager i året fast i turnus
 • Kompetanseprogram for helsefagarbeidere
 • Tilpasset opplæring for nyansatte i henhold til seksjonens opplæringsprogram.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger med blant annet personalhytter og bedriftsidrettslag

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning