Detaljer


Helsefagarbeider Nytt ROP-bofellesskap tilknyttet forskningssamarbeid med UiS

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å være i front av ny tjenesteutvikling!
Vi søker etter 2 helsefagarbeidere som ønsker å bli del av et helt nytt bofellesskap for ROP-brukere med tilknyttet forskning og fokus på faglig utvikling og tjenesteutvikling.
Vi har ledig en stilling på 45% og en stilling på 84%

Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser. For en del av disse er det krevende å finne tiltak som har positiv effekt. Dette gjelder ikke bare Stavanger, men alle kommuner og samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette vil Stavanger kommune i samarbeid med Universitetet i Stavanger gjennomføre forskning og utvikling som kan bidra til ny praksis for brukere med ROP-lidelser.

Basert på de beste erfaringene fra flere ROP-boliger etablerer vi nå et nytt bofellesskap. Boligen skal sikre et godt miljø for beboere og ansatte og har svært gode og moderne fasiliteter inne og ute.  I samarbeid med UiS vil det gjennomføres følgeforskning rundt brukergruppen.

Målet er å sikre gode livsvilkår, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet for beboerne.

Arbeidsoppgaver

Som ansatt i det nyopprettede bofellesskapet vil du være en aktiv bidragsyter/samarbeidspartner inn i Stavanger kommunes forsknings- og utviklingsprosjekt rettet mot tjenesteutvikling for mennesker med ROP-lidelser.

Forskningsområder som kan være aktuelle er:
Systematisk kunnskapsoppsummering om tjenester til personer med ROP-lidelser / kartlegging av arbeidshelse og arbeidsmiljø for tjenesteytere som jobber med mennesker med ROP-lidelser / identifisere overlappende og manglende lovverk.

Fag: Du må være opptatt av faglig og godt planarbeid og medvirke til at beboerne har adekvate og målbare tiltaksplaner som kan benyttes som et godt verktøy i et systematisk arbeid. Fokus på forebyggende arbeid. 

Du skal dokumentere i vårt journalsystem og vil ha et medansvar for handlings- og mestringsplaner. 

Utviklingsarbeid: Du har et medansvar for at du, dine kollegaer og avdelingen utvikler seg i riktig retning. Du vil jobbe systematisk med forbedringsarbeid. Veiledningsansvar for kollegaer/lærlinger. 

Samarbeid: Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere og ledere involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap. Du skal bidra til å forankre det faglige arbeidet i samarbeid med andre.

Du må medvirke til et godt samarbeid med andre instanser m.m. Du skal bistå beboere med å gjennomføre daglige gjøremål. Være tilstede og gi støttesamtaler, råd og veiledning når de trenger det.

Du skal planlegge og delta på aktiviteter med beboere. Det viktigste for oss er at beboerne våre skal oppleve en meningsfull hverdag gjennom mestring og aktivitet.
Det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert.

Du skal fremme målrettet miljøarbeid og være tilgjengelig for våre beboere i miljøet.

Du ønsker å spre og implementere ny kunnskap.

 

Kvalifikasjoner

Fagbrev helse- og sosialfag.

Ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykiatri.

Relevant videreutdanning er ønskelig.

Fordel med førerkort klasse B.   

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknad at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper

Du kan jobbe planmessig og målrettet.

Du tar initiativ og er proaktiv. 

Du har gode kommunikasjonsevner. Dine relasjonelle ferdigheter preges av at du innehar en trygg, robust og forutsigbar fremtoning i møte med andre.

Du evner å ta til deg nye kunnskap og veiledning og kan endre praksis.

Du evner å "tenke utenfor boksen" ift hvordan vi kan nærme oss ulike utfordringer på alternative måter.

Du har relevant erfaring og kan vise til gode resultater.

Du er fleksibel. Utfordringer og endringer er en naturlig del av hverdagen og vil kreve at du kan omstille deg om nødvendig.

Du er synlig gjennom tilstedeværelse, nærhet og som rollemodell.

Pliktoppfyllende   

Vi vektlegger refleksjons- og læringsvilje. 

Du er ansvarsfull og nøyaktig

Du er robust og trygg på deg selv

Du har gode relasjonsferdigheter og trives med å jobbe med mennesker

Du er engasjert og er en aktiv bidragsyter

Du har handlingskompetanse og arbeidsglede  

Du er kreativ, endringsvillig og løsningsfokusert

Du har interesse for brukergruppen 

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og lærerik utfordring i etableringen av et helt nytt bofellesskap.

Nye flotte lokaler med sentral beliggenhet.

Du vil ta del i fagutvikling i samarbeid med ulike fag- og forskningsmiljø. 

Du vil inngå i et tverrfaglig miljø i virksomheten.

Tilbud om kurs og kompetanseheving

Veiledning

Vi er pilotkommune i innføring av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)

Gode velferdsordninger i kommunen 

Hjem-jobb-hjem ordning 

Lønn: 

707603: Helsefagarbeider 350 800 - 430 000