• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4304005
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 20.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Helsefagarbeider, nattstilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana var tidlig ute med å danne en egen fagavdeling innen helse og sosial, Miljøterapeutisk avdeling (MTA). Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.
MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

I Miljøterapeutisk avdeling er det ledig:

 • 35, 92 % stilling som helsefagarbeider. Stillingen er nattevakt i hjemmet.

Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, tydelig og arbeidsglad.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. Ved mangel på kvalifiserte søkere kan studenter/elever under relevant utdanning tas i betraktning.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
 • Gyldig politiattest, etter helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Ansvarsfull.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe med en ung mann med omfattende funksjonshemminger. Arbeidsted er i ungdommens eget hjem. Bor sammen med mor.
 • Du vil jobbe som våken nattevakt.
 • Medisinoppfølging i forhold til behov.

Nødvendig opplæring vil bli gitt i forkant av oppstart.

Arbeidstid: Turnusarbeid, med for tiden arbeid hver 4. helg.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

avdelingsleder ved avlastninga Unn Hillestad, telefon 75146990.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side. NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknadsfrist: 20.01.2022

 • Ved mangel på kvalifiserte søkere kan studenter /

              elever under relevant utdanning komme i betraktning.

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4304005
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 20.01.2022