Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsefagarbeider nattevakt - 65,7% midlertidig stilling med mulighet for fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted:

Tilrettelagtetjenester avd Meieritunet.

Meieritunet er 16 samlokaliserte omsorgsboliger i et leilighetsbygg som er fordelt på 2 etasjer med 8 leilighetsbygg som er fordelt på 2 etasjer med 8 leiligheter i hver etasje. 

Fakta om stillingen:

Helsefagarbeider nattevakt - 65,7% midlertidig stilling i turnus for tiden jobb hver 3 helg.

Nattevakt vil ha ansvaret for den faglige driften av omsorgsboligene på natterstid. Vi er ute etter en person som kan  bidra til å trygge beboerne og gi nødvendig helsehjelp. Hava er nødvendig og det vil bli gitt opplæring i dette. Nattevakt er brannansvarlig på vakt, Har  delegert  myndighet fra enhetsleder og skal bidra til rasjonell og faglig ressursforvaltning.

Driften av Meieritunet forutsetter tett samarbeid med øvrig personal. Nærmeste overordnet er enhetsleder.

Krav til Søker:

Vi søker deg som er autorisert helsefagarbeider. Du har tidligere erfaring med målgruppen.

Personlig egnethet vektlegges.

-Du er selvstendig og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

-Du har evnen til å få veiliedning og kommuniserer godt.

-Du observerer og rapporterer gjennom data systemet Profil.

Du jobber selvstendig og er villig til å ta i et tak.

Vi ser for oss en medarbeider som er reflektert og som har et godt engasjement for målgruppen. Du innretter deg etter oppsatte tiltak og planer og har lojalitet til kommunens og tjenestens besluttninger.

 

Vi kan tilby
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside
www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares.