• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905776
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helsefagarbeider natt - vikariat

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud, også kalt Rana Arbeidssenter.

Avlastninga gir et tilbud til familier som har et særlig tyngende omsorgsansvar. Det er et tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vi har 5 avlastningsplasser for tiden.

Ved avlastningsenheten er det ved Gardsbakken 4A, ledig

 • 81,87 % vikariat på natt for helsefagarbeider, fra dags dato til 28.02.2022.

Sentrale oppgaver:
• Praktisk bistand, veiledning.
• Oppfølging av medisinrutiner.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
• Ved mangel på kvalifiserte søkere kan relevant 3-årig helse-/sosialfaglig høgskoleutdanning, sykepleierstudenter og elever innen helsefaglig utdanning komme i betraktning.
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstid: Turnus med arbeid på natt med langvakter hver 4. helg. 12-timers vakter.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingsleder Unn Hillestad, tlf.: 75146990 eller
seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 75 146 477.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.06.2021

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Vikariat
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905776
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune