• Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6690, AURE
  AURE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562040
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune
Ledig stilling

Aure kommune

Helsefagarbeider natt ved Aure sykehjem - fast 63,7 % stilling

Offentlig forvaltning

Hei! Er du vår nye kollega, som har lyst til å være en del av vår spennende og trivelige hverdag her på Aure sykehjem?

 

Kort oppsummering

Vi har ledig fast 63,7 % stilling helsefagarbeider ved Aure sykehjem. Dette er en nattevakt-stilling som også omfatter helgearbeid. Vi søker helsefagarbeidere som setter pasientene i fokus, og som kan bidra med fagkompetanse og gode samarbeidsevner. Vi starter opp med års-turnus TØRN fra mars 2024. Stillingene er ledige fra 01.08.24. Du søker digitalt ved å følge lenken i denne annonsen. Søknadsfrist er 1. mars 2024.

 

Beskrivelse av arbeidsplassen

Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling. Avdelingene har nært samarbeid med hele enhet omsorg, leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen.

 

Aure sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i pleie og omsorgstjenestene i Aure kommune, og innehar i dag 23 plasser fordelt på fire avdelinger. Sykehjemstilbudet i kommunen har blitt mer spisset de siste årene da en i Aure kommune har valgt å organisere de fleste av heldøgns omsorgsplasser som omsorgsboliger.

 

I sykehjemmet tilbyr vi korttidsopphold for rehabilitering, utredning/behandling og avlasting. I tillegg har vi mottak av ø-hjelps pasienter fra legevakt. Vi tilbyr også langtidsopphold for brukere som er for syke og har for sammensatte lidelser til å kunne nyttiggjøre seg tilbud om bemannet omsorgsbolig.

 

Beskrivelse av stillingene

Aure sykehjem har ledig fast 63,7 % som helsefagarbeider på natt. Sykehjemmet deltar for tiden i et prosjekt som heter TØRN. Prosjektet er i regi av KS. Prosjektet har som målsetning å jakte på den gode vakta gjennom kontinuitet i bemanning og oppgavedeling. Slik skal vi sørge for at riktig kompetanse blir brukt på riktig sted.

 

Stillingene omfatter turnusarbeid med arbeid dag, kveld og hver 3. helg. Det er også mulig å jobbe langvakter hver 4. helg. Vi starter opp med års-turnus TØRN fra mars 2024, og du vil da i fremtiden ha mulighet til å være med å påvirke din turnus.

 

Stillingene er ledig fra 01.08.24

 

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig oppfølging av brukere i institusjon
 • Medikamenthåndtering
 • Bidra til å skape meningsfylte og innholdsrike dager for brukeren
 • Kunne følge opp mål og tiltak samt dokumentere tjenesteutøvelse
 • Bidra til å etablere gode relasjoner og utvikle et godt tjenestetilbud
 • Journalføring i Gerica
 • Samarbeid med pårørende
 • Stell og pleie
 • Det forventes aktiv deltagelse i bruk av verktøy for observasjonskompetanse, NEWS, ISBAR og ABCDE.

 

Hvem søker vi etter
 • Vi søker etter en autorisert helsefagarbeider som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.
 • Vernepleier kan bli vurdert som kandidat.
 • Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt.
 • Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din.
 • Interesse for digitalisering og velferdsteknologi.
 • Evne å arbeide selvstendig og i team.
 • Språkkunnskaper: Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B1 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Hva kan vi tilby
 • Alle helsefagarbeidere i kommunen får et «rekruttere- og beholdetillegg» på 20.000, - oppå tarifflønn
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien.
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Faglige utfordringer og tverrfaglig samarbeid.
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning gjennom Aure kommunes kompetansefond.
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold. En turnus med arbeid dag, kveld og hver 3. helg der du selv har innflytelse på utarbeidelse av turnusen.
 • Det er også mulig å jobbe langevakter hver 4.helg.
 • Verdifull tid og gode stunder sammen med våre beboere.
 • Veiledning og lederstøtte.
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk.

 

Hvordan søker du på stillingen
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist 01.03.2024

 

Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

 

Kontaktperson

Liv Kristin Raanes (leder sykehjem), mobil 489 95 305, e-post liv.kristin.raanes@aure.kommune.no

 

 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6690, AURE
  AURE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5562040
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune