• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905778
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helsefagarbeider natt - helgestilling

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2 gangs utlysning
Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.
MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

Gruben Bofellesskap åpnet sommeren 2020. Dette er et bofelleskap som gir et tilbud til barn/ ungdom med omfattende funksjonsvansker.
Gruben bofellesskap vil tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Målrettet miljøarbeid/ oppfølging av alle dagliglivets gjøremål. Vi vil bidra til å gi dem en meningsfull hverdag.

Gruben Bofelleskap er underlagt avdelingsleder ved avlastningsenheten.

Vi har ledig:

 • 35,21 % fast helgestilling på natt som helsefagarbeider, fra dags dato.

Vi søker deg som er engasjert og omsorgsfull og har lyst til å jobbe med barn og ungdom.

Sentrale oppgaver:
• Være med på å utvikle og opprettholde et meningsfullt tjenestetilbud
• Bistå i alle dagliglivets aktiviteter.
• Samarbeid med pårørende, andre instanser og kolleger

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
• Ved mangel på kvalifiserte søkere kan sykepleierstudenter og elever innen helsefaglig utdanning komme i betraktning.
• Søkere bør ha erfaring fra lignende type arbeid i bofellesskap for personer med utviklingshemming
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidstid: Turnus med langvakter hver 2. helg.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingsleder Unn Hillestad, tlf.: 75146990 eller
seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 75 146 477.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.06.2021

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905778
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune