Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  05.10.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3147089
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Helsefagarbeider natt - Bolig Abelsgt./ Christiesvei

Seksjon for Bo-, Aktivitet og Avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykisk lidelse. Tjenstemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller atferdsproblematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Avdelingen som det nå lyses ut stillinger i er Abelsgate / Christies vei.

Kort om stillingen
Avdeling Abelsgate / Christies vei har nå ledig 73,71% hvilende nattevakt med arbeid ukedager og 3. hver helg. Som hvilende nattevakt får du utbetalt lønn for 47,42% stilling.

 

Innhold i stillingene

Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. Som helsefagarbeider skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med personalet forøvrig. 

 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende oppgaver
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med fokus på gode rutiner
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Krav og ønsker til deg

 • Kjennskap til brukergruppa
 • Du liker å jobbe med og motivere personer
 • Gode ferdighteter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Evne til samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Kunne ta ansvar
 • Evne til å gi og ta imot veiledning
 • Stor arbeidskapasitet
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse og omsorgstjenste loven kap 9
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider / hjelpepleier 

 

Annet

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.