Helsefagarbeider natt 84,7% vikariat

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Arbeidssted:

Ambulerende hjemmetjeneste har i dag base på nye  Labo omsorgssenter. Tjenesten er organisert i fire avdelinger med mestrings- og oppfølgingsteam og felles oppfølgingsfunksjoner.

Stillingen er pt plassert i fellesoppfølgingsfunksjoner , og jobber i team med sykepleiere og helsefagerbeidere som jobber på natt. 

 

Fakta om stillingen:

84,7 % vikariat som helsefagarbeider natt, med arbeid hver 3. helg. 

Helsefagarbeidere på natt har ansvar for å uttøve helsehjelp etter vedtak til kommunens innbyggere som har behov for helsehjelp i hjemmet. 

 

 

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning: Autorisasjon som helsefagarbeider, sykepleiere kan også søke. 

Tidligere praksis: Erfaring som fagarbeider innen for helse- og omsorg er ønskelig, opplæring vil bli gitt. 

Personlige egenskaper:

Vi søker en helsefagarbeider med gode samarbeidsevner som jobber selvstendig, tar initiativ og finner kreative løsninger.

Vi forventer at du er serviceinnstilt overfor våre brukere / pårørende, og at du opparbeider et godt og profesjonelt forhold til dine kollegaer.

Vi har behov for en fagarbeider som har evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet, og som viser innsatsvilje,

Pålitelighet og lojalitet til arbeidsgiver.

Vi krever faglig innsats, at du tar ansvar og utøver ansvaret.

Vi forventer at du bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å opptre respektfullt, være positiv og bidra til en god tilbakemeldingskultur.

Personlige egenskaper vektlegges.

Du må ha førerkort og ha muligheten til å disponere egen bil, hjemmetjenesten har egne tjenestebiler.

 

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.