Ledig stilling

Østre Toten kommune

Helsefagarbeider natt 73,91% fast stilling,

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Stillingen er pt. i Labo, avdeling 2, som er en avdeling for personer med demens. Labo er kommunens nye sykehjem som åpnet i januar 2020. Vi er glade for å ha kommet inn i et nytt bygg som gir oss mange unike muligheter til å yte gode tjenester for kommunens befolkning. Vi har 24 plasser fordelt på 3 bogrupper med 8 beboere på hver gruppe. I avdelingen har vi fokus på å skape gode terapeutiske miljøer og jobber aktivt med personsentrert omsorg. Vi har samarbeid med Sykehuset innlandet Sannerud via Sam-Aks, og bruker aktuelle kartleggingsvektøy for å tilpasse individuelle tiltak for hver enkelt beboer.

Fakta om stillingen: 

 Som helsefagarbeider får du ansvar for at beboer får ivaretatt sine bistandsbehov på natt, og at enheten drives i tråd med gjeldende mål og lovverk. Du får helsefaglig ansvar for våre beboere i samarbeid med kollegaer, sykepleier 1, assisterende enhetsleder, enhetsleder og andre aktuelle instanser. Du har ansvar for god og hensiktsmessig kommunikasjon med pårørende og andre samarbeidspartnere, og deler ut legemidler etter delegasjon. Det forventes at du innhenter bistand fra andre faggrupper når det trengs (sykepleier/skiftleder), og er lojal mot bestemmelser gitt av arbeidsgiver. Som ansatt er du delaktig i å observere, evaluere og dokumentere skriftlig i fagsystemet Profil. Andre arbeidsoppgaver og forventninger framkommer av stillingsbeskrivelsen. Alle ansatte har ansvar for å bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø, samt jobbe etter kommunens verdier.  Stillingen har kun nattvakter og i utgangspunktet 16 helger i årsturnus. Labo har kalenderplan/ årsplanlegging som gir mulighet for fleksibilitet i turnus.

 

Formell utdanning: Autorisert helsefagarbeider / hjelpepleier. 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du:

  • Har gode samarbeidsevner, jobber selvstendig og tar initsiativ.
  • Trives med å jobbe på natt.
  • Er serviceinnstillt overfor beboere, pårørende og andre samarbeidspartnere 
  • Opparbeider et godt og profesjonellt forhold til dine kollegaer.
  • Jobber etter gjeldende rutinebeskrivelser og prosedyrer i vårt kvalitetssystem.

                                                 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.