Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsefagarbeider natt 64,67 % fast stilling ved Nordbyen sykehjem

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Nordbyen omsorgssenter er lokalisert i nordre region på Gjøvik med en flott utsikt over byen og Mjøsa. Omsorgssenter består av sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og hjemmetjenester. Det er tilknyttet kafé/kantine som er tilgjengelig for pasienter, ansatte og besøkende.

Det som tidligere har vært en stor sykehjemsavdeling er delt til to virksomheter, men på natt er det et nattevaktsteam, som sammen ivaretar begge virksomheter. Virksomhetene består av 1. etg der det er 8 plasser i skjermet forsterket avdeling og 2. etg med 12 langtidsplasser i skjermet avdeling, begge avdelinger hovedsakelig for personer med demens. 

 Er du interessert i å jobbe i en avdeling med god kompetanse, godt arbeidsmiljø, samt faglige spennende utfordringer, så er du hjertelig velkommen til å søke på disse stillingene.

Stillingen er på natt med for tiden arbeid hver 2. helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta beboerens behov og rettigheter i samarbeid med beboeren selv og pårørende.
 • Gi god og forsvarlig helsehjelp
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Veiledning og opplæring av kolleger, nyansatte og elever. 
 • Ivareta pasientansvar og pasientsikkerhet med fokus på personsentrert omsorg
 • Observasjon og vurdering av pasienter
 • Legemiddelhåndtering
 • Bruk av ulike kartleggingsverktøy
Kvalifikasjoner:
 • Godkjent norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig, vil bli vektlagt i forhold til brukergruppen. 
 • Generelle data kunnskaper, fordel med kjennskap til Gerica.
 • Krav om godkjent politiattest.
Personlige egenskaper:
 • Empati og god omsorgsevne.
 • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt i stor grad.
 • God evne til å jobbe både selvstendig og som del av et team.
 • Gode holdninger til arbeidslivet.
 • Fleksibilitet med hensyn til å håndtere ulike situasjoner samt variasjon og endring i oppgaver.
 • Det er en forutsetning med faglig engasjement og motivasjon for å gi personer med demens gode tjenester.
Vi kan tilby:
 • Funksjonstillegg natt på kr. 20 000 i 100% stilling. 
 • En stamme av engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.
 • Nødvendig opplæring i rutiner, retningslinjer og fag/datasystemer.
 • Systematisk opplæring og bruk av TKH (terapeutisk konflikthåndtering)
 • Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid
 • Spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig miljø
 • Muligheter for faglig påfyll med ulik intern og ekstern undervisning.
 • Mulighet for relevant videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Bedriftsidrettslag
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.